Emelie Boberg

Klinisk Handledare | Doktorand
E-postadress: emelie.boberg@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral hälsa och parodontologi, 171 77 Stockholm

Anställningar

  • Klinisk Handledare, Universitetstandvården, Karolinska Institutet, 2022-
  • Doktorand, Odontologi, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

  • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2022
  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2017
  • Tandhygienistexamen, Karolinska Institutet, 2016

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI