David Clinton

David Clinton

Adjunkt | Docent
E-postadress: david.clinton@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 12a, 17165 Solna
Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB Bulik Projektgrupp, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet där jag
  arbetar halvtid med forskning och utbildning. Jag är också leg.psykolog,
  leg.psykoterapeut och psykoanalytiker och arbetar kliniskt och med
  handledning. Med ätstörningar har jag arbetat sedan 80-talet och jag var en
  av grundarna för Kunskapscentrum för Ätstörningar. Jag anser att
  forskning om ätstörningar och klinisk verksamhet kan berika varandra och
  att det är väsentligt att sprida kunskap om och förståelse av
  ätstörningar till kliniker och allmänheten. Jag har varit ansvarig för
  KI:s Uppdragsutbildning om ätstörningar sedan kursstarten 2002 och har lett
  utvecklingen av internetutbildningar vid Kunskapscentrum för Ätstörningar.
  Under nio år var jag styrelseordförande för brukarorganisationen Frisk &
  Fri (Riksföreningen mot ätstörningar) som gav mig viktiga inblick
  ätstörningsområdet från patienters och anhörigas perspektiv. För
  närvarande samarbetar jag med Studentlitteratur och docent Rasmus Isomaa i
  Finland om Förstå och bemöta ätstörningar, en bok med bidrag från
  viktiga ätstörningsexperter i Sverige som vänder sig till behandlare och
  allmänheten. Utgivning är planerad till årsskiftet 2021-22.
  * M.A. (Hon.) i psykologi vid Edinburghs universitet, 1981.
  * M.App.Sci. i klinisk psykologi vid Glasgows universitet, 1983.
  * Ph.D. i psykologi vid Stockholms universitet, 1994.

Forskningsbeskrivning

 • Under åren har min forskning kretsat främst kring psykologiska faktorer vid
  ätstörningar. Jag har varit intresserad av hur självbild, anknytning,
  affekt reglering och mentalisering påverkar utveckling och tillfrisknande
  från ätstörningar. Jag har även varit intresserad av frågor som rör
  förväntningar och upplevelser av behandling, klassificering av
  ätstörningar, graviditet och ätstörningar samt behandling av
  ätstörningar med hjälp av drop-in verksamheter och mobila team. Här på
  CEDI arbetar jag bland annat nära projektet Polygenic Risk of Anorexia
  Nervosa and its Clinical Expression (PACE) som är ett tvärvetenskapligt
  projekt som syftar till att undersöka förhållandet mellan genetiska
  faktorer i anorexia nervosa och patienters subjektiva upplevelser av sin
  sjukdom. PACE bygger vidare på genetisk forskning på CEDI som tyder på att
  en benägenhet att reagera på ”negative energy balance” (dvs. svält och
  hunger) på ett positivt sätt kan öka risken att utveckla anorexia nervosa.
  PACE kommer att använda ”polygenic risk scores” för att definiera fyra
  grupper av patienter med anorexia nervosa: 1) hög risk - fortfarande sjuk,
  2) hög risk - frisk, 3) låg risk - fortfarande sjuk, 4) låg risk - frisk.
  Dessa fyra grupper kommer att djupintervjuas om sina subjektiva upplevelser
  av ”negative energy balance”, ätstörningssymptom, självbild,
  relationer i familjen och erfarenheter av behandling. Kvalitativ analys av
  intervjuerna kommer att identifiera teman i de olika grupperna och resultaten
  kommer att användas för att bättre förstå utmaningar som uppstår i
  behandling av anorexia nervosa och för att utveckla nya
  behandlingsinterventioner och utbildningsprogram som kan leda till bättre
  utfall.
  *Utvalda publikationer*
  * Clinton, D. N. & Norring, C., red. (2002) Ätstörningar: Bakgrund och
  aktuella behandlingsmetoder, Stockholm, Natur & Kultur.
  * Clinton, D. (2010). Towards an ecology of eating disorders: creating
  sustainability through the integration of scientific research and clinical
  practice. European Eating Disorders Review, 18, 1-9.
  * Clinton, D., Almlöf, L., Lindström, S., Manneberg, M. & Vestin, L.
  (2014). Drop-in access to specialist services for eating disorders: A
  qualitative study of patient experiences. Eating Disorders: The Journal of
  Treatment and Prevention, 22, 279-291.
  * Brundin Pettersson, C., Zandian, M. & Clinton, D. (2016). Eating disorder
  symptoms pre- and postpartum. Archives of Women’s Mental Health, 19,
  675-80.
  * Clinton, D. & Birgegård, A. (2017). Classifying empirically valid and
  clinically meaningful change in eating disorders using the Eating
  Disorders Inventory, version 2 (EDI-2). Eating Behaviors, 26, 99-103.
  * Holmqvist, R. & Clinton, D., red. (2018). Relationella perspektiv på
  handledning. Stockholm: Liber.
  * Forsén Mantilla, E., Clinton, D. & Birgegård, A. (2019). The unsafe
  haven: Eating disorders as attachment relationships. Psychology and
  Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 92: 379-393.
  DOI:10.1111/papt.12184.
  * Levallius, J., Clinton, D., Högdahl, L. & Norring, C. (2020). Personality
  as predictor of outcome in internet-based treatment of bulimic eating
  disorders. Eating Behaviors, 36:
  https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2019.101360

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjunkt, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2020-

Examina och utbildning

 • Docent, Medicinsk psykologi, Karolinska Institutet, 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI