Daniela Strodthoff

Samordnare
Telefon: +46852487592
Besöksadress: Nobels väg 15 A, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS RSO GO, 171 77 Stockholm

Om mig

 • *Samordnare för EU ansökningar på Grants Office. *
  Mina arbetsuppgifter är främst att stödja forskare som ansöker om
  EU-bidrag. Genom min bakgrund inom medicinsk forskning (hjärtmetaboliska
  sjukdomar) och omfattande administrativa färdigheter har jag en förståelse
  för den djungeln av regler och förordningar som finns och kan därför
  guida forskarna att hitta rätt lösningar för att bana vägen för en
  smidig projektstart. När allt är på plats kan jag lämna över projektet
  till mina kollegor på Grants Management Office som fortsätter med att
  stödja forskarna genom hela processen.
  Jag arbetar särskilt med:
  - Horizon Europe program (t.ex. Pillar 2)
  - Innovative Health Initiative (IHI)
  Tidigare erfarenhet med:
  - NIH
  - Private US foundations
  - Innovative Medicines Initiative (IMI) program
  - Horizon 2020 program
  Genom att bygga nätverk med samordnare från andra nationella och
  internationella Grants Office förbättrar vi vår service och bidrar till
  att underlätta samarbete mellan universitet.
  En del av mitt arbete är därför att tillsammans med mina kollegor:
  - Organisera workshops och seminarier för att öka kunskapen om olika
  finansieringsmöjligheter
  - Kontaktperson för Research Professional, en omfattande online databas för
  finansieringsmöjligheter för forskning, som är gratis för KI-studenter
  och anställda
  - Organisera nätverksevenemangs för forskare
  - Delta i EU: s informations- och nätverksevenemangs
  PhD, Institutionen för medicin, Solna Karolinska Institutet, 2014
  Diplom (Ms) Biologi (Cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi, toxikologi),
  Christian-Albrechts-University of Kiel, Tyskland, 2006

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Samordnare, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2014

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI