Christian Edling

Christian Edling

Samordnare
Telefon: +46852486676
Besöksadress: Berzelius väg 3, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS UFS stöd till Program- och utbildningsnämnder, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Samordnare, verksamhetsstöd i utbildningsrättsliga frågor och systematiskt
  arbetsmiljöarbete för studenter

   

 • Utbildningsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete inom utbildning
  Jag arbetar tillsammans med Frida Engman som verksamhetsstöd mot
  utbildningsansvariga, men också direkt gentemot lärare och studenter. I
  arbetsuppgifterna ingår förebyggande arbete genom olika
  utbildningsinsatser, men även arbete med riktlinjer och anvisningar samt
  information om utbildningsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete gentemot
  personal och, i viss mån, studenter. Dessutom är jag ansvarig för att
  genomföra utredningar av olika utbildningsrättsliga frågor. Exempel på
  frågor/ärenden är diskriminering och kränkande särbehandling i samband
  med utbildningen, examination, tillgodoräknanden, överklaganden m.m.
  För frågor skicka e-post till ursam-uf@ki.se.


  Jag är jurist och arbetade före min anställning vid Karolinska
  Institutet i tio år som jämlikhetssamordnare vid Stockholms universitet.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI