Christian Edling

Christian Edling

Samordnare
Telefon: +46852486676
Besöksadress: Berzelius väg 3, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS UFS stöd till Program- och utbildningsnämnder, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Samordnare, verksamhetsstöd i utbildningsrättsliga frågor och systematiskt
  arbetsmiljöarbete för studenter
  *Utbildningsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete inom utbildning*
  Jag arbetar tillsammans med Frida Engman [1] som verksamhetsstöd mot
  utbildningsansvariga, men också direkt gentemot lärare och studenter. I
  arbetsuppgifterna ingår förebyggande arbete genom olika
  utbildningsinsatser, men även arbete med riktlinjer och anvisningar samt
  information om utbildningsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete gentemot
  personal och, i viss mån, studenter. Dessutom är jag ansvarig för att
  genomföra utredningar av olika utbildningsrättsliga frågor. Exempel på
  frågor/ärenden är diskriminering och kränkande särbehandling i samband
  med utbildningen, examination, tillgodoräknanden, överklaganden m.m.
  För frågor skicka e-post till ursam-uf@ki.se [2].
  Jag är jurist och arbetade före min anställning vid Karolinska
  Institutet i tio år som jämlikhetssamordnare vid Stockholms universitet.
  [1] http://default/node/166386
  [2] mailto:ursam-uf@ki.se

Anställningar

 • Samordnare, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-
 • Samordnare, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2017-2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI