Charlotte Erhardt

Adjunkt
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral rehabilitering, 171 77 Stockholm

Anställningar

  • Adjunkt, Odontologi, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

  • Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, 2006

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI