Charlotta Ingvoldstad Malmgren

Charlotta Ingvoldstad Malmgren

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Karolinska Institutet, BioClinicum J10:20, Visionsgatan 4, 17164 Solna
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Sällsynta diagnoser, 171 76 Stockholm

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Affiliated to research, Centrum för bioetik och forskningsetik, Centrum för bioetik och forskningsetik, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala University, 2020-
 • genetisk vägledare, Center for Rare diseases, Clinical genetics, Karolinska University Hospital, 2019-
 • Genetisk Vägledare, Fosterdiagnostik, Karolinska university hospital, Center for fetal medicine, 2014-
 • Anknuten till Forskning, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Certifierad genetisk vägledare enligt SFMG, Swedish Society for genetics and genomics, SFMG, 2020
 • Certifierad handledare i sorgebearbetning, Sorgebearbetning, Svenska institutet för sorgebearbetning, 2016
 • Magisterexamen i Genetisk vägledning, Genetisk vägledning, Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala University, 2005
 • PhD, Mikrobiologi, The involvement of the structures of antisense RNA, target RNA, and their complexes in plasmid R1 copy number control, Dept of cell and molecular biology, Uppsala University, 2000
 • Fil. Kand, Biologi/Mikrobiologi, Uppsala University, 1995

Uppdrag i kommitté

 • Ordförande, Etik och policygruppen inom SFMG, Svensk förening för medicinsk genetik och genomik, SFMG, 2020-
 • Medlem, Program committee for the World congress of genetic counselling, https://coursesandconferences.wellcomeconnectingscience.org/event/world-congress-on-genetic-counselling-20231025/, 2020-
 • Ordförande, Snif- Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik, http://www.snif.one/, 2015-
 • Ordförande, Utbildningsgruppen inom svensk förening för genetik och genomik, SFMG, https://sfmg.se/sfmg/utbildningsgrupp/, 2015-
 • Vice ordförande, Svensk förening för genetiska vägledare, Svensk förening för genetiska vägledare, SFGV, https://sfgv.n.nu/, 2007-

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI