Charlotta Cederberg

Charlotta Cederberg

Enhetschef
Telefon: +46852486468
Besöksadress: Berzelius väg 3, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS UFS stöd till Program- och utbildningsnämnder, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är enhetschef för Enheten för stöd till program- och
  utbildningsnämnder inom Avdelningen för utbildnings- och
  forskarutbildningsstöd. På min enhet arbetar de internationella
  handläggarna som ger stöd till in- och utresande utbytesstudenter samt
  verksamhetsstöd i dessa frågor, samordnaren för verksamhetsstöd
  i studenträttsliga frågor, samordnare för verksamhetsstöd i frågor
  kring studenter med funktionsnedsättning, samordnare för administrativa
  processer och nätverk samt samordnaren för verksamhetsstöd i arbets- och
  studiemiljöfrågor för studenter.
  Du är välkommen att höra av dig till någon av oss!

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI