Charlotta Cederberg

Charlotta Cederberg

Enhetschef
Telefon: +46852486468
Besöksadress: Berzelius väg 3, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS UFS stöd till Program- och utbildningsnämnder, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är enhetschef för Enheten för stöd till program- och utbildningsnämnder inom Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd. På min enhet arbetar de internationella handläggarna som ger stöd till in- och utresande utbytesstudenter samt verksamhetsstöd i dessa frågor, samordnaren för verksamhetsstöd i studenträttsliga frågor, samordnare för verksamhetsstöd i frågor kring studenter med funktionsnedsättning, samordnare för administrativa processer och nätverk samt samordnaren för verksamhetsstöd i arbets- och studiemiljöfrågor för studenter. Du är välkommen att höra av dig till någon av oss!

Anställningar

  • Enhetschef, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-
  • Enhetschef, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2012-2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI