Cecilia Forssman

Cecilia Forssman

Samordnare
Besöksadress: Berzelius väg 3, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS UFS stöd till Program- och utbildningsnämnder, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som samordnare för studievägledningsfrågor och administrativa
  processer på KI. I uppdraget ligger bland annat att ge verksamhetsstöd och
  att arbeta med de KI gemensamma nätverken för:
  * Utbildningsadministratörer.
  * Studievägledare.
  * Utbildnings-/ programnämnds- och programhandläggare.
  * VFU-handläggare.

   

 • Därutöver är jag handläggare i EK (elektornisk katalog) på KI och 


 • administrerar personer utan svenskt personnummer (huvudsakligen inresande
  utbytesstudenter) och personer med skyddade personuppgifter i EK.

  I det sammanhanget representrerar jag KI i IT-kedjan som är en grupp för
  samverkan mellan Region Stockholm och lärosäten i regionen.

  Hör gärna av dig till mig om du har frågor kring nätverken, om du har
  något du skulle vilja presentera i nätverken eller om du har
  förbättringsförslag.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI