Cecilia Martinsson Björkdahl

Cecilia Martinsson Björkdahl

Enhetschef
Telefon: +46852487265
Besöksadress: Nobels väg 15A, 17177 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS RSO CDO, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag leder Compliance &
 • Data Office (CDO), en enhet som ger stöd till KIs
  forskare och ledning inom primärt compliance (regelefterlevnad) och
  forskningsdatahantering.
  Det kan gälla allt från etikansökan och registrering av kliniska
  prövningar, via avtal och finansiärers externa krav, till
  forskningsdokumentation och hantering och tillgängliggörande av
  forskningsdata.
  PhD, Neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2007
  MSc, Molekylärbiologi, Södertörns högskola, 2001

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Enhetschef, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-

Examina och utbildning

 • FILOSOFIE DOKTOR, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI