Catarina Cederved

Catarina Cederved

Adjunkt
Telefon: +46852483720
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 1, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Barnsjuksköterska som disputerade december 2023 med avhandlingen: Alleviating anxiety in children with cancer facing radiotherapy. The creation of a serious game. Som doktorand arbetade Catarina som projektkoordinator för att ta fram ett datorspel för barn som ska genomgå strålbehandling. Projektet använde sig av co-creation och barn i åldrarna 7 till 10 år var med i skapandet av spelet. Catarina har även gjort ett masterarbete om hbtq+ ungdomars upplevelser av högstadiet.

Forskningsbeskrivning

  • Barns utveckling. Samskapande forskning. Barns hälsa och hälsopromotion. Lärspel för barn. Hälsolitteracitet bland barn. 

Undervisning

  • Verksam som adjunkt vid Uppsala Universitet från 2020 till 2024 inom specialistsjuksköterskeprogrammet för barn och ungdomar.

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI