Caroline-Aleksi Olsson Mägi

Caroline-Aleksi Olsson Mägi

Anknuten till Undervisning/Handledning | Anknuten till Forskning
Besöksadress: Norrbacka S3:03, 17176 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 NOGRH Ådén, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag var färdig specialistsjuksköterska Barn och Ungdom inriktning
  Neonatologi 2015.
  Min kliniska tjänst är på Neonatalen, Karolinska Universitetssjukhuset.
  Började arbeta i PreventADALL (Preventing atopic dermatitis and allergy in
  children) 2015 med rekrytering av studiedeltagare. Mitt doktorandprojekt
  handlade om stress (PSS och saliv kortisol) i graviditet och första
  levnadsåret hos mamman och allergiska sensibilisering hos hennes barn. Jag
  disputerade i januari 2023 med avhandlingen "/Maternal stress and allergic
  disease in offspring/".

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2024-2025
 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2023
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2015
 • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2015
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2013
 • Sjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI