Callum Morison Regan

Callum Morison Regan

Doktorand
E-postadress: callum.regan@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi Hagströmer, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Hej! Callum här från Skottland!

  Jag har en bakgrund inom cellbiologi samt nutrition och fokuserar nu på fysisk aktivitet och hälsa.

  Jag brinner för fysisk aktivitet och att äta en hälsosam kost. Jag
  njuta av sport, löpning och träning i gymmet. Jag gillar också
  att äta en välbalanserad kost men är en "foodie" i hjärtat och älskar att äta mat
  från hela världen

Forskningsbeskrivning

 • Den första delen av min doktorandforskning kommer att undersöka sambanden mellan
  tid åt fysisk aktivitet, sömn och stillasittande beteende och flera icke smittsamma sjukdomar.

  Den andra delen av min forskning kommer att undersöka genomförbarheten av en digital mHEALTH-tjänst
  som syftar till att främja hälsosamma livsstilsbeteenden i olika befolkningsgrupper.

  Min forskning omfattar förståelse av sambanden mellan livsstilsbeteenden och hälsa och
  hälsofrämjande, samtidigt som man tar upp viktiga sociala bestämningsfaktorer för hälsa.

Undervisning

 • Föreläste inom ämnesområdet fysisk aktivitet och hälsa i det Näringsvetenskap masterprogrammet vid Karolinska Institutet.

Artiklar

Anställningar

 • Forskningssamarbetspartner, Digitalt hälsofrämjande, LongLife Active, 2022-
 • Doktorand, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-
 • Doktorand, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2024-2025
 • Projektassistent, Ungdomars hälsa, matvanor, fysisk aktivitet och kognition, Swedish School of Sport and Health Sciences, 2021-2022
 • Digital ambassadör för Näringsvetenskap majeserexamen, Karolinska Institute, 2020-2021

Examina och utbildning

 • Magisterexamen, Näringsvetenskap, Karolinska Institute, 2021
 • Kandidatexamen, Cell biologi, University of Stirling, 2018
 • Erasmus exchange, Cell biologi, University of Tübingen, 2016

Konferenser och events

 • Inbjuden föredragshållare, NVS Global University day, A global university day, bringing researchers and students together to talk about collaborations with Universities and experiences of visiting institutions., 2024
 • Inbjuden föredragshållare, uMove movement analysis workshop, Guest speaker at the uMove movement analysis workshop. The workshop focused on movement analysis as an objective outcome. I presented one of my PhD studies focusing on accelerometer measured time in PA and SB in people with and without chronic diseases, 2024
 • Inbjuden föredragshållare, Nutritionistföreningens årsmötet, Invited guest speaker at The Swedish Nutrition Association's annual meeting. I presented one of my PhD studies investigating the feasibility of a mHealth service that promotes healthy lifestyle behaviours., 2024
 • Poster-presentationer av egna accepterade abstract, ISBNPA International conference 2023, Abstraktbidrag accepterades och presenterade sedan en poster med titeln "Feasibility of a mHealth app promoting healthy lifestyle behaviours" vid ISBNPA-konferensen i Uppsala., Feasibility of a mHealth app promoting healthy lifestyle behaviours, 2023
 • Administratör, KI Utbildningskongressen 2022, En kongress om utbildning och samverkan på Karolinska och andra institutioner., 2022
 • Inbjuden föredragshållare, Welcome ceremony for new students at Karolinska Institutet, An annual welcome ceremony is held for new students attending Karolinska Institutet. As a former digital ambassador of the Nutrition science MSc I was an invited guest speaker, to talk about experiences of studying at Karolinska Institutet and living in Stockholm., 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI

Audiovisuella medier