Busra Kocaturk

Busra Kocaturk

Utbildningssamordnare
E-postadress: busra.kocaturk@ki.se
Telefon: +46852483782
Besöksadress: Nobels väg 7, 17165 Solna
Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Administrativa kansliet, 141 52 Huddinge

Om mig

 • Jag arbetar som utbildningssamordnare och är chef för
  utbildningsadministrationen vid Institutionen för laboratoriemedicin.
  Mina övergripande ansvarsområden är följande:
  * Chefsansvar för utbildningsadministrativa gruppen som består
  av utbildningsadministratörer och en studievägledare/handläggare.
  * Att samordna institutionens utbildningsnämnd och programråd samt
  handlägga ärenden som rör utbildningsnämnden och programrådet.
  * Att handlägga och samordna återrapportering av utbildningsuppdraget,
  budget/resursfördelning, kvalitetsplaner.
  * Att bistå grundutbildningsansvarig och programdirektorer med hjälp
  när det gäller planering och uppföljning av utbildningsverksamhet.
  * Att samordna cykliskt systematiskt kvalitetsarbete.
  * Att agera som webbredaktör och ansvara för
  institutionens programwebbar.
  * Att bevaka aktuella utbildningsfrågor vid KI.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI