Britt Hedenberg-Magnusson

Universitetslektor, Adj | Docent
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral rehabilitering, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Universitetslektor, Adj, Odontologi, Karolinska Institutet, 2016-2024

Examina och utbildning

  • Docent, Odontologi, Karolinska Institutet, 2016
  • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, 2001

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI