Björn Strindberg Lennhed

Björn Strindberg Lennhed

Anknuten till Undervisning/Handledning
Besöksadress: Blickagången 16, 14152 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Klinisk geriatrik Wahlund, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Lärare på kursen Magisterutbildning i Demensvård för Läkare:
  https://utbildning.ki.se/magisterutbildning-i-demensvard-for-lakare-60-hp
  Uppbär tjänst som överläkare vid Kliniken för Geriatrik och
  Rehabiliteringsmedicin, Falu Lasarett. Kliniskt arbete vid kliniken omfattar
  demensutredningar och hjärnskaderehabilitering. Utvecklingsarbete avseende
  demensvård med myndigheter som SKR, Socialstyrelsen och Region Dalarna.
  Silvialäkarstipendiat 2017. Certifierad i Kognitiv medicin 2021.
  MD vid Karolinska Institutet 2003, Specialistläkare i Geriatrik 2012, MSc
  vid Karolinska Institutet 2016

Undervisning

 • Undervisar i geriatrik och demensvård vid Högskolan Dalarna sedan
  2007. Lärare på KIs Magisterutbildning i Demensvård för Läkare sedan
  2020.

Artiklar

Anställningar

 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2016
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2003

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI