Björn Salomonsson

Björn Salomonsson

Anknuten till Forskning | Docent
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 NOGRH Jonas, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent i barnpsykiatri, leg. läkare samt psykoanalytiker och
  barnanalytiker (International Psychoanalytic Association). Min forskning och
  publikationer (böcker och artiklar) fokuserar på:
  (1) Utvärdering av olika psykoterapimetoder inom
  föräldra-spädbarns-området
  (2) Utveckling av sådana metoder
  (3) integrering av olika teorier (psykoanalys, anknytning,
  utvecklingspsykologi) som stödjer dessa behandlingsmetoder
  (4) integrering av psykologisk föräldra-spädbarns-hälsovård i den
  vanliga spädbarnshälsovården
  (5) förstå psykoterapins roll inom behandlingen av barn med ADHD
  Imre Szecsödys Stiftelses pris för framstående arbete inom området
  forskning och utbildning med psykoanalytisk anknytning
  Leg. läk., Spec. Allm. Psykiatri
  Psykoanalytiker (medl. International Psychoanalytic Association)
  Forskarutbildning vid Enh. f Barn- och Ungdomspsykiatri, KI
  Docent i barnpsykiatri, KI

Forskningsbeskrivning

 • (1) Använda RCT metod för att utvärdera mor-spädbarns-psykoanalytisk
  behandling. En annan studie använder kvantitativ ich kvalitativ metod för
  att undersöka psykodynamiska korttids-interventioner på BVC
  (2) Utveckla korttids-psykoterapi på BVC och beskriva den i vetenskapliga
  och populärvetenskapliga publikationer
  (3) Olika teorier inom psykisk spädbarnshälsovård behöver integreras.
  Några teorier baseras på observations-forskning, andra på terapeutisk
  intuition och dialog. Båda perspektiven är nödvändiga men behöver
  integreras bättre.
  (4) Sjösatt ett projekt, “Tryggare kan flera vara – Psykodynamiska
  konsultationer och handledning på BVC”. Stöds av Allmänna Arvsfonden och
  innebär att kvalificerade terapeuter placeras på BVC för att handleda
  sjuksköterskor och erbjuda korttids-konsultationer till barn och föräldrar
  (5) Utarbeta psykologiska modeller för att beskriva ADHD-barns erfarenheter
  i psykoterapi

Undervisning

 • Jag höll 2013-14 på Enheten för Reproduktiv Hälsa, KI, tillsammans med
  leg. psykoterapeut och Med.Dr. Monica Hedenbro, en kurs "Att möta blivande
  och nyblivna föräldrar med barn: Introduktion till perinatal psykiatri".
  Målgruppen var MVC- och BVC- sjuksköterskor, läkare, socionomer, m.fl.
  vårdyrkeskategorier. Kursen repriseras på KI i två omgångar, HT 2016 och
  VT 2017.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Docent, barn- och ungdomspsykiatri, Karolinska Institutet, 2016
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI