Björg Helgadottir

Björg Helgadottir

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Avd försäkringsmedicin, Karolinska Institutet, 17177 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Fm Svedberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Min forskning på Institutionen för försäkringsmedicine handlar om
  konsekvenser av lång sjukfrånvaro i termer av hälsa, förtidspension och
  dödlighet samt riskfaktorer för sjukfrånvaro. Jag jobbar med data från
  det Svenska tvillingregistret, andra nationella register samt
  frågeformulär.
  Jag jobbar även på Gymnastik- och idrottshögskoaln där min
  forskningsfokus är på fysisk aktivitet och stillasittande bland
  skolungdomar och hur det är relaterat till hjärnhälsa d.v.s. kognition och
  psykisk hälsa. Projektet kallas Hjärnhälsa i skolan och innehåller både
  tvärssnittsstudier samt försök i labbmiljö.
  Min doktorsavhandling handlade om hur man kan behandla deprimerade människor
  med fysisk aktivitet. Data kom från en stor RCT, Regassa studien, som bland
  annat hade tre träningsgrupper med olika intensitet samt en sedvanlig
  behandlingsgrupp.
  2013-2016 Karolinska Institutet, Stockholm
  Med.dr. med fokus på epidemiologi och folkhälsa
  Titel på avhandling: Exercise As Treatment For Depression
  2010 – 2012 Karolinska Institutet, Stockholm
  Magister i folkhälsa med fokus på epidemiologi
  2005 - 2008 University of Iceland, Reykjavík
  Kandidat i sociologi

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2016
 • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2012

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI

Audiovisuella medier