Azar Tavallali

Azar Tavallali

Universitetsadjunkt
E-postadress: azar.tavallali@ki.se
Telefon: +46852483639
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 1, 171 77 Stockholm

Om mig

 • ~~Leg. sjuksköterska med magisterutbildning i barn och ungdom, medicine
  licentiat och universitetsadjunkt vid Sektionen för omvårdnad. Mina
  arbetsuppgifter på sektionen omfattar handledning och undervisning på
  grundutbildningar samt undervisning på specialistutbildningen inom barn och
  ungdom.
  Mitt avhandlingsarbete hade fokus på kulturell kompetens inom
  barnsjukvården.
  Mitt kliniska arbete som sjuksköterska har omfattat såväl barnsjukvård
  som akutsjukvård och äldrevård.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Universitetsadjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2006-

Examina och utbildning

 • Medicine Licentiatexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2015
 • Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2006
 • Sjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 1999

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI