Åsa Thurfjell

Åsa Thurfjell

Doktorand
E-postadress: asa.thurfjell@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Allmänmedicin och primärvård, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Mitt doktorandprojekt vill öka kunskapen om blodprovet PEth är ett
  användbart sätt att uppmärksamma riskbruk av alkohol i samband med
  behandling av högt blodtryck inom primärvården.
  Jag är specialist i allmänmedicin och i arbetet på vårdcentralen
  försöker jag stödja patienter till hälsosamma levnadsvanor. I mitt
  uppdrag, för region Stockholm som sakkunnig inom Hälsofrämjande arbete,
  får jag möjlighet att arbetat med hur levnadsvanor kan bli ännu mer
  integrerat inom hälso- och sjukvården. Som vårdutvecklingsledare utbildar
  jag om levnadsvanor för patienter, studenter och hälso- och
  sjukvårdspersonal.

Forskningsbeskrivning

 • Jag är doktorand sedan 2021 och mitt doktorandprojekt handlar om att
  uppmärksamma riskbruk av alkohol i primärvården.
  Tyvärr missar vi allmänläkare ofta att uppmärksamma om patienten har ett
  riskbruk av alkohol. Många patienter kommer därför inte erbjudas stöd att
  förändra sina alkoholvanor. Fokus i mitt doktorandprojekt är blodprovet
  Fosfatidylethanol (PEth), som mäter de senaste veckornas alkoholkonsumtion
  och som kan användas för att uppmärksamma riskbruk. PEth har börjat
  användas mer och mer inom svensk primärvård men studier i den kontexten
  är få.
  I två kvalitativa studier kommer jag utforska läkarnas och patienternas
  erfarenheter av PEth i samband med behandling av högt blodtryck. Vi kommer i
  en tvärsnittsstudie även kartlägga prevalensen riskbruk. I den sista
  studien kommer vi undersöka genomförbarheten av att använda PEth i samband
  med behandling av högt blodtryck inom primärvården.
  Effektiva rutiner för att uppmärksamma riskbruk av alkohol skulle kunna
  öka användningen av de metoder som kan stödja en patient att minska sin
  alkoholkonsumtion.

Artiklar

Anställningar

 • Doktorand, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2024-2025

Examina och utbildning

 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1996

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI