Åsa Dedering

Åsa Dedering

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: asa.dedering@ki.se
Besöksadress: ANA 23 (B3), 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi Grooten, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag tog examen som sjukgymnast vid Karolinska Institutet 1993, magister i
  medicinsk vetenskap sjukgymnastik 1997 och försvarade min doktorsavhandling
  i medicinsk vetenskap “Lumbar muscle fatigue Analysis of electromyography,
  endurance time and subjective factors in patients with lumbar disc herniation
  and healthy subjects” vid Karolinska Institutet 2002.
  Under åren 2009-2015 hade jag en forskarassistenttjänst på deltid
  finansierad av centrum för vårdvetenskap. Jag är docent i fysioterapi
  sedan 2014.
  Jag har min kliniska bakgrund inom fysioterapi för patienter med
  neurologiska, neurokirurgiska eller ortopediska sjukdomar och är
  specialist inom ortopedi.
  Jag har en gedigen bakgrund som ledare inom hälso- och sjukvård: som
  sektionschef för fysioterapeuter inom neuro och spinala skador (2005-2011),
  verksamhetschef för Fysioterapikliniken (2011-2016) och funktionschef för
  funktion Hälsoprofessioner (2016-2020), senior strategisk rådgivare inom
  forskning, utbildning och innovation (2021) vid Karolinska
  universitetssjukhuset samt hälso- och sjukvårdsdirektör i region Dalarna
  (2021-).
  1993 Sjukgymnastutbildning, Karolinska Institutet
  1997 Magister i medicinsk vetenskap sjukgymnastik, Karolinska Institutet
  2002 Doktor i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet
  2004 Specialistsjukgymnast ortopedisk sjukgymnastik
  2014 Docent fysioterapi, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning är inriktad på patienter med nack- och/eller ryggbesvär,
  fysisk träning och fysiskt aktivitet, muskelfunktion och
  beteendeintervention.

Undervisning

 • Mina expertområden är ledarskap inom hälso- och sjukvård, evidensbaserad
  praktik, fysioterapi. Jag har varit huvudhandledare för en doktorand
  och en post-doc, bihandledare för tre doktorander samt handlett 19
  studentuppsatser på grund- eller avancerad nivå.
  /Pedagogiska kurser:/
  1994 Clinical advisor training course (5 Weeks) Karolinska Institutet.
  2007 Pedagogical course for University Lecturer (3 Weeks) Karolinska
  Institutet.
  2008 Knowledge Translation and Implementation Science (2 Weeks) Karolinska
  Institutet.
  2010 Postgraduate supervisor training course (1 Week) Karolinska Institutet.
  2010 Assessment course (2 Weeks) Karolinska Institutet.
  2010 Course design (3 Weeks) Karolinska Institutet
  2011 Postgraduate supervisor pedagogical course (1 Week) Karolinska
  Institutet
  2011 Leadership for research supervisors (2 Weeks) Karolinska Institutet

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Docent, fysioterapi, Karolinska Institutet, 2014
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, INST F KIRURGISK VETENSKAP (K3), Karolinska Institutet, 2002
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 1997

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI