Anna Nager

Anna Nager

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: anna.nager@ki.se
Besöksadress: Entrévägen 2, 18257 Danderyd
Postadress: D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, D1 Rehabiliteringsmedicin, 182 88 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent och specialist i allmänmedicin med över 20 års klinisk
  erfarenhet i primärvård. Min forskning är starkt allmänmedicinskt
  förankrad och sträcker sig över psykiatrisk sjukdom, luftvägssjukdomar
  och informatik inom primärvård. Jag är affilierad forskare på Karolinska
  Institutet. Min huvudsakliga sysselsättning är som chefredaktör för
  kunskapsstödet Medibas som riktar sig till primärvård. Jag är också
  chefredaktör för tidskriften Scandinavian Journal of Primary Health Care
  [1] och Stockholms representant i SFAMs (Svensk förening för
  allmänmedicin) Forskningsråd.
  2020, Docent
  2011, Specialist in Allmänmedicin
  2009, Medicine doktor (PhD)
  1999, Legitimerad läkare
  1997, Läkarexamen, Karolinska Institutet
  [1] https://www.tandfonline.com/toc/ipri20/current

Forskningsbeskrivning

 • Mitt avhandlingsarbete (disputation 2009) var en registerstudie över
  sociodemografiska och medicinska faktorer som var associerade med insjuknande
  i postpartumpsykos, samt långtidsuppföljning av personer som insjuknat i
  postpartumpsykos.
  Min nuvarande forskning handlar om psykiatriska diagnoser inom primärvård.
  Jag var under 2014–2017 forskningsledare för SAFARI-studien som
  undersökte behandlingsmetoder för psykiatriska diagnoser inom primärvård
  och som var ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Region
  Västmanland och Region Stockholm. Som forskningsledare i DUDE-studien
  studerar jag skillnader i biomarkörer mellan utmattningssyndrom och
  depression.
  Ett annat huvudspår i min forskning är luftvägssjukdomar. Som
  forskningsledare i PRIMAIR-studien har vi i en RCT på vårdcentraler i
  Stockholm studerat effekten av fortbildning om KOL till allmänläkare för
  utfall hos patienter med KOL. Även patienternas informationsbehov vid KOL
  har undersökts. PRIMAIR-studien har inkorporerats i PRAXIS-studien som är
  en longitudinell studie där material på patienter med KOL och astma, både
  inom primärvård och på sjukhus har insamlats vid flera tillfällen sedan
  2005 från flera regioner (Uppsala, Örebro, Dalarna, Värmland och
  Stockholm).
  Jag har varit/är huvudhandledare för tre doktorander, varav två har
  försvarat sina doktorsavhandlingar (planerad disputation för den tredje är
  under 2024). Jag har varit/är bihandledare för fyra doktorander, varav två
  har försvarat sina doktorsavhandlingar.
  Jag är författare i över 30 publicerade vetenskapliga artiklar.

Undervisning

 • Under 2014–2016 var jag lektor vid Sektionen för allmänmedicin och
  primärvård med undervisning på läkarprogrammets Primärvårdsstrimma
  (strimman löpte genom hela utbildningen) och i kursen Vetenskaplig metodik
  på läkarprogrammets femte termin vid Karolinska Institutet. Undervisnngen
  innefattade föreläsningar, gruppseminarier, planering och examinationer.
  Under 2009–2016 var jag kursledare för VESTA, det utbildningsprogram som
  riktade sig till ST-läkare i allmänmedicin som gjorde sina vetenskapliga
  arbeten. Arbetet med VESTA inkluderade föreläsningar,
  gruppseminarieledning, individuell handledning (14 ST-läkare i
  allmänmedicin), planering av kurs, utvärdering av kursen och utveckling av
  kursen.
  Under 2012–2016 var jag ordförande för styrgruppen för Forskarskolan i
  allmänmedicin, Karolinska Institutet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023-2025
 • Anknuten till Forskning, Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Docent, allmänmedicin, Karolinska Institutet, 2020
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2009
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1997

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI