Anna Matton

Anna Matton

Forskare | Docent
E-postadress: anna.matton@ki.se
Telefon: +46852483559
Besöksadress: Karolinska vägen 37 A, QA3, 17164 Solna
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Klinisk geriatrik Kivipelto, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Min bakgrund är inom biomedicin (Lunds Universitet) med fokus på
  neurovetenskap. I min avhandling undersökte jag molekylära mekanismer inom
  Parkinsons sjukdom vid Karolinska Institutet och National Institute of Health
  (USA). Som postdok har jag skiftat från Parkinson till att försöka
  förstå vilka molekylära mekanismer som driver utvecklingen av Alzheimers
  sjukdom. Sedan 2015 ingår jag i Miia Kivipelto [1] och Angel Cedazo-Minguez
  [2] respektive forskargrupper med syftet att förstå hur prevention och
  riskfaktorer samspelar med kända och nya sjukdomsmekanismer.
  Kurs i grundläggande högskolepedagogik (2014)
  Medicine Doktor, Karolinska Instituet (2010)
  Magisterexamen i Biomedicin, Lunds Universitet (2005)
  [1] http://www.nordicbrainnetwork.com/
  [2] http://ki.se/en/nvs/angel-cedazo-minguez-group

Forskningsbeskrivning

 • Alzheimers sjukdom drabbar individer och familjer på ett fruktansvärt sätt
  och antalet drabbade ökar ständigt. Det finns en rad kända riskfaktorer
  för Alzheimers sjukdom, vilka har identifierats genom epidemiologiska
  studier. Preventiv intervention är ett fält som ständigt ökar i betydelse
  då man hoppas kunna fördröja initieringen och mildra framfarten av
  Alzheimers. Målet med min forskning är att förstå mer om vilka cellulära
  mekanismer och signaleringskaskader som påverkas av prevention och risk vid
  Alzheimers sjukdom. Genom at undersöka hur gen och miljö påverkar hjärnan
  på molekylär nivå, kan vi förhoppningsvis hitta nya behandlingsstrategier
  och individualiserade terapier. Specifikt är vi intresserade av ApoE
  genotyp, kolesterolmetabolism och nivåer av antioxidanter. I vår forskning
  använder vi en kombination av kliniska prover (hjärnmaterial,
  ryggmärgsvätska, blod) transgena modeller och cellinjer.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Forskare, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2021-

Examina och utbildning

 • Docent, Neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI