Anahita Amirpour

Anahita Amirpour

Doktorand
Telefon: +46852488873
Besöksadress: ANA 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Nilsson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är doktorand och går i forskarskolan i hälsovetenskap 2021-2025. Temat på min avhandling är fördröjd neurokognitiv återhämtning och svikt efter kirurgi. Målet är att mäta och utvärdera patienternas kognitiva funktioner efter kirurgi med hjälp av neurokognitiva tester, självskattningsformulär, samt kvalitativa intervjuer. Min huvudhandledare är professor Ulrica Nilsson.

  Under 2022 var jag studentrepresentant i kommittén för forskarutbildning (KFU) och disputationskommittén samt förtroendevald för Medicinska Föreningens fullmäktige.

Forskningsbeskrivning

 • Mina studier:

  Studie I: Jämförelsestudie med analoga och digitala neurokognitiva tester med äldre försökspersoner. Studie avslutad.

  Studie 2: Klinisk mixed-methods studie, biomarkörer, neurokognitiva tester och kvalitativa intervjuer på Karolinska Universitetssjukhuset med äldre patienter som genomgått ortopedisk kirurgi. Manuskript inskickat till tidskrift.  • Studie 3: Klinisk genomförbarhetsstudie på Ersta sjukhus med äldre patienter som genomgått bukkirurgi. Datainsamling pågår.

   

 • Study 4: Systematisk översikt. Planeringsfas.

Undervisning

 • Skapare av podcasten Specialistpodden

  Tidigare klinisk handledare till sjuksköterskestudenter, läkarstudenter och ST-läkare.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI