Amena Archer

Amena Archer

Anknuten till Forskning
E-postadress: amena.archer@ki.se
Besöksadress: Blickagången 16, 14152 Flemingsberg
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 BioNut Williams, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Researcher, CBH School, Protein Science, Royal Institute of Technology, 2015-
  • Anknuten till Forskning, Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, 2024-2026

Examina och utbildning

  • PhD, Physiology and Pathophysiology, Role of the nuclear receptors HNF-4α and HNF-4γ in the control of enterocyte gene expression, Sorbonne University Pierre and Marie Curie Campus, 2005

Gästforskning och resestipendier

  • Post doctoral fellow, Karolinska Institute, 2006-2011

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI