Amelie Lindh Mazya

Amelie Lindh Mazya

Doktorand
Besöksadress: Blickagången 16, 14152 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Klinisk geriatrik Wahlund, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag försvarade min avhandling Assessment of frailty in old people with multimorbidity i december 2023.
    Mina handledare var Anne W Ekdahl, Lars-Olof Wahlund och Anne-Marie Boström.
    Jag arbetar som överläkare på Danderydsgeriatriken. Jag ävar ansluten till den nationella
    forskarskolan i åldrande och hälsa, SWEAH, under mina doktorandstudier.

Forskningsbeskrivning

  • Det övergripande temat för min forskning är åldersskörhet - frailty. Jag har bland annat undersökt hur teambaserat omhändertagande (Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)) i öppenvård påverkar skörhet hos äldre multisjuka. Inom ramen för min doktorsavhandling har jag översatt och validerat skörhetsinstrumentet Tilburg Frailty Indicator (TFI) till svenska.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Doktorand, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI