Aleksandra Sjöström-Bujacz

Aleksandra Sjöström-Bujacz

Biträdande Lektor
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, 17177 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Informatik Koch Sjöström-Bujacz, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är specialiserad inom arbets- och organisationspsykologi och min forskning fokuserar på anställdas hälsa och välbefinnande. Jag är särskilt intresserad av att förebygga psykisk ohälsa, såsom utmattning och utbrändhet, som ofta orsakas av arbetsrelaterad stress.

  Jag leder för närvarande två forskningsprojekt som fokuserar på tidsberoende effekter av arbetsrelaterade stressfaktorer på hälsan och behovet av psykologiska stödinitiativ för vårdpersonal och chefer under Covid-19-pandemin.

  UTBILDNING
  År 2021 avslutade jag min postdoktorala utbildning vid Avdelningen för Psykologi, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet.
  År 2017 tog jag doktorsexamen i psykologi från Johannes Gutenberg University i Mainz, Tyskland.
  Under 2012-2014 var jag gästforskare vid Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet.
  År 2012 var jag gästforskare vid Universitetet i Tromsø i Norge.
  År 2009 avslutade jag ett psykologprogram vid Adam Mickiewicz University i Poznań, Polen.

  AKADEMISKA PRISER OCH UTMÄRKELSER
  2013 Swedish Institute Stipendium
  2012 Węclewicz Family Stipendium

Forskningsbeskrivning

 • Jag är främst intresserad av tillämpningen av avancerade metodologiska tekniker, såsom personcentrerade analyser och intensiva longitudinella dataanalyser för att svara på nya forskningsfrågor inom organisations- och psykologisk forskning. Genom att översätta nya metoder som utvecklats inom tvärvetenskapliga forskningsområden och tillämpa dem på interventionsstudier på arbetsplatsen vill jag hjälpa forskare och utövare att lyckas med sina interventionsprogram för att förbättra anställdas hälsa och bygga hållbara arbetsmiljöer.

Undervisning

 • Jag undervisar om psykometri och mätkonstruktion, samt ämnen relaterade till arbets- och organisationspsykologi, både på grundnivå och i forskarutbildning.

  Jag ansvarar för en doktorandkurs om Konstruktion och validering av beteendevetenskapliga mätningar (4, 5 hp). Kursen behandlar de aspekter av klassisk testteori och modern latent variabelteori som är nödvändiga för att, som doktorand, framgångsrikt använda ett mätinstrument i sina forskningsprojekt.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI