Agneta Wallin Levinovitz

Agneta Wallin Levinovitz

Samordnare
Telefon: +46852487331
Besöksadress: Solnavägen 9, våning 8, 17165 Solna
Postadress: C4 Neurovetenskap, C4 Ming Wai Lau Centre, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag har arbetat med Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine sedan i oktober 2015, först som forskningssamordnare och från i juni 2019 som forsknings- och administrativ samordnare.

    Från oktober 2023 har jag parallellt med min befattning vid MWLC fått i uppdrag av universitetsledningen att vara projektledare för integrationen av institutionen för biovetenskap och nutrition med institutionen för medicin, Huddinge som ska vara klart senast 30 juni 2024.

    Utbildning
    Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet 1992

Anställningar

  • Samordnare, Neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2024-

Uppdrag

  • Administrativ chef, Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine, Karolinska Institutet, 2019-

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI