Abhishek Kumar

Abhishek Kumar

Senior Forskningsspecialist
E-postadress: abhishek.kumar@ki.se
Telefon: +46852488204
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral rehabilitering, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI