This page in English
Laddar profil information

Om mig

Professor i vårdvetenskap med fokus på onkologi, psykolog, specialist i klinisk psykologi inriktat på åtgärder/behandling/rådgivning. Ställföreträdande prefekt vid Intstitutionen för Onkologi-Patologi.

Forskningsbeskrivning

Vårdforskning är en del av den translationella cancerforskningen. Vår forskning rör t.ex.:

Psykosociala problem i samband med cancer
Interventioner för att minska problemen
Livskvalitetsmätningar i samband med kliniska studier
Prevention – studier av attityder och psykosociala konsekvenser
Patienttillfredsställelse och ”compliance”
Personcentrerad vård
Metodutveckling

Laddar publikationer

Map

View map

BioClinicum J5:17, Karolinska University Hospital
Solna