Psyko-onkologi – Yvonne Brandbergs forskargrupp

Vår forskning fokuserar på att undersöka och förbättra människors upplevelser och erfarenheter av att screenas för, diagnosticeras till, och behandlas mot, olika cancersjukdomar.

Från vänster: Mia Bergenmar, Lucy Bai, Marie Koitsalu, Hemming Johansson, Yvonne Brandberg, Anna Kullberg

Vår forskning

Vi är en multiprofessionell forskargrupp som verkar inom det psyko-onkologiska fältet. Där undersöker vi bland annat livskvalitet hos människor i samband med olika cancerdiagnoser och behandlingar. Vi medverkar ofta vid läkemedelsprövningar och bidrar med studier av deltagarnas perspektiv. För närvarande bedriver vi projekt som rör till exempel allmänhetens inställning till individualiserad bröst- och prostatacancerscreening, långtidsuppföljning av kvinnor som genomgått profylaktisk mastektomi, och utvärdering av aspekter av personcentrerad onkologisk slutenvård.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Avhandlingar

Lucy Bai
Long-term follow-up after risk-reducing mastectomy and immediate breast reconstruction – from a patient, partner and 3D perspective.
Karolinska Institutet 2021
Abstract

Marie Koitsalu
Individualized prostate cancer testing: men's views on participation
Karolinska Institutet 2020
Abstract

Anna Kullberg
Person-centered shift handovers in oncological inpatient care
Karolinska Institutet 2019
Abstract

Khairum Majumder
Radiotherapy in prostate cancer: information, quality of life and prostate volume
Karolinska Institutet 2016
Abstract

Mia Bergenmar
Cutaneous malignant melanoma aspects on prevention.
Karolinska Institutet 2001
Abstract

Helena Michelson
Long term health-related quality of life among women with high-risk breast cancer receiving adjuvant high-dose chemotherapy : A comparison with the normal population
Karolinska Institutet 2002
Abstract

Richard Bränström
Skin cancer prevention : Behaviours related to sun exposure and early detection
Karolinska Institutet 2003
Abstract och ramberättelse

Thomas Wahlgren
High dose rate brachytherapy boost for localized prostate cancer : Clinical and patient-reported outcomes
Karolinska Institutet 2006
Abstract och ramberättelse