This page in English
Laddar profil information

Om mig

Kliniskt verksam och forskarstuderande sjuksköterska. Största intresseområde är att förbättra livssituationen för personer som genomgått gastrointestinal kirurgi.

Utbildning

Sjuksköterskeutbildning med kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap, examen 2003

Magister i omvårdnadsvetenskap, examen 2010

Pågående forskarutbildning i medicinsk vetenskap, registrerad 2011

Forskningsbeskrivning

Projekt: Effekter av tidig bedömning och hantering av symtom efter pankreatikoduodenektomi p.g.a. tumör med stöd av en interaktiv IT-plattform.

Halvtidskontroll 160908

Preliminär tidpunkt för disputation VT 2019

Tillhör forskargruppen ICare

Länkar

Laddar publikationer

Map

View map

Alfred Nobels Allé 23, C4
Huddinge