This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag har en bakgrund inom nationalekonomi och folkhälsovetenskap med en masterexamen från Karolinska Institutet. Jag har arbetat i forskargruppen Health Economics and Policy sedan 2011, och är doktorand sedan 2015. Sedan 2012 är jag också anställd vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning i Stockholms läns landsting. Du kan läsa mer om min bakgrund och forskningsprojekt i den här intervjun.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om att beskriva och utvärdera hur hälso- och sjukvårdssystemet lever upp till målsättningar som t.ex. jämlikhet, kvalitet och effektivitet. Forskningsområdet finns i skärningspunkten mellan hälsoekonomi, health policy och folkhälsovetenskap.

Mitt doktorandprojekt handlar om hur individer med olika socioekonomisk bakgrund får tillgång till och utnyttjar primärvård i Sverige. Vid sidan om mitt doktorandprojekt medverkar jag bland annat i ett projekt som handlar om vårdutnyttjande och kostnader för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Vidare medverkar jag i ett samarbete med Svenska Höftprotesregistret, där vi intresserar oss för skillnader i utfall efter höftproteskirurgi för individer med olika socioekonomisk bakgrund. Jag medverkar också i projektet EuroHOPE som jämför sjukvårdens effektivitet, kostnader och utfall mellan olika europeiska länder. 

Länkar

Publikationer

Retrospective cohort study of breast cancer incidence, health service use and outcomes in Europe: a study of feasibility
Williams Lj, Fletcher E, Douglas A, Anderson Edc, Mccallum A, Simpson Cr, et al
European journal of public health 2018;28(2):327-332

Clinic continuity of care, clinical outcomes and direct costs for COPD in Sweden: a population based cohort study
Sveréus S, Larsson K, Rehnberg C
European clinical respiratory journal 2017;4(1):1290193-

Mortality and Length of Stay of Very Low Birth Weight and Very Preterm Infants: A EuroHOPE Study
Numerato D, Fattore G, Tediosi F, Zanini R, Peltola M, Banks H, et al
PloS one 2015;10(6):e0131685-

Parameter Heterogeneity In Breast Cancer Cost Regressions - Evidence From Five European Countries
Eurohope Study Group, Smith J, Banks H, Campbell H, Douglas A, Fletcher E, et al
Health economics 2015;24 Suppl 2():23-37

Variations and Determinants of Mortality and Length of Stay of Very Low Birth Weight and Very Low for Gestational Age Infants in Seven European Countries
Eurohope Study Group, Fatttore G, Numerato D, Peltola M, Banks H, Graziani R, et al
Health economics 2015;24 Suppl 2():65-87

Karta