This page in English
Laddar profil information

Om mig

Anställd som forskarassistent i logopedi vid Enheten för logopedi, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska Institutet, KI, sedan november 2016. Dessförinnan anställd som postdoktor vid samma enhet, då jag ledde projekt för kvalitetsutveckling av Logopedprogrammet.

Utbildning

Disputerade i april 2014 vid KTH, med en avhandling vars tema var avvikande tal hos barn, och hur detta uppfattas av vuxna lyssnare och av barnen själva. Har utöver logopedexamen (Lund, 2007) även en magisterexamen i språkteknologi (Uppsala, 2000).

Forskningsbeskrivning

Huvudspåret i forskningen är perception av avvikande tal – hur talet uppfattas av talaren  själv, såväl som av andra lyssnare. Forskningen involverar perceptuella mått som – i kontrast till traditionella kategoriska mått – uppvisar känslighet för finfonetisk variation i lyssnares perception av avvikande tal.

Ett annat forskningsfokus är lyssnarbedömningar utförda i realtid, där lyssnares reaktioner registreras kontinuerligt under uppspelning av sammanhängande tal. Denna metod har använts för att registrera lyssnares reaktioner på avvikande tal hos barn, men även på tal hos vuxna med förvärvade neurologiska skador. Genom att relatera lyssnares reaktioner till händelser i talsignalen har denna metod potential att besvara frågor som ”vilka talavvikelser gör tal svårförståeligt?” eller ”vilka talavvikelser är mest framträdande för otränade lyssnare?”.

Realtidsbedömningar av förståelse är en av metoderna som används inom forskningsprojektet Funktionella konsekvenser av avvikelser i barns sammanhängande tal. Utöver detta siktar projektet på att med hjälp av datorlingvistiska metoder ta reda på vilka talavvikelser som bidrar till att göra tal svårförståeligt.

Pedagogiska meriter

Sedan 2016 kursansvarig för och inblandad i utvecklandet av kurser inom Logopedprogrammet på KI, framför allt inom området typisk och och avvikande tal- och språkutveckling. Handleder examensarbeten på logopedprogrammet (30 hp, avancerad nivå). HT 2016 kursansvarig för forskarutbildningskursen Dokumentation, bearbetning och analys av språkliga data.

Ansvarig för utvecklingsprojekt kring förändring av logopedutbildningingen under 2014-2016. 

Under perioden 2014-2016 kursansvarig och gästföreläsare vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet.

Publikationer

Subjective ratings of age-of-acquisition: exploring issues of validity and rater reliability
Wikse Barrow C, Nilsson Björkenstam K, Strömbergsson S
Journal of child language 2018;():1-15

Perceptual Detection of Subtle Dysphonic Traits in Individuals with Cervical Spinal Cord Injury Using an Audience Response Systems Approach
Johansson K, Strömbergsson S, Robieux C, Mcallister A
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2017;31(1):126.e7-126.e17

Acoustic and perceptual evaluation of category goodness of /t/ and /k/ in typical and misarticulated children's speech
Strömbergsson S, Salvi G, House D
The Journal of the Acoustical Society of America 2015;137(6):3422-35

Children's perception of their synthetically corrected speech production
Strombergsson S, Wengelin A, House D
CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS 2014;28(6):373-95

Children's recognition of their own recorded voice: influence of age and phonological impairment
Strombergsson S
CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS 2013;27(1):33-45