This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag koordinerar insamlingen av biologiskt material i ACCES projektet (nationell kvalitetsgenomgång av screeningprogrammet med cellprovtagning från livmoderhalsen), som är en nationell studie som avser utvärdera det nuvarande screeningrogrammet mot livmoderhalscancer. Jag är även aktiv inom nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention (NKCx), där jag bl.a. jobbar med utgivningen av årsrapporten och med att assistera forskare vid datauttag från registet. I den registerbaserade långtidsuppföljningen beträffande säkerhet och effektivitet av HPV-vaccinet Gardasil (Merck Shape & Dome) assisterar jag vid uppföljningen av studiedeltagarna som består av insamlingen av biologiskt material i den mån deltagarna har tagit histologiska prov från livmoderhalsen, samt med länkningar mot olika register och vid registrering och utvärdering av data i denna uppföljning.

Laddar publikationer