This page in English
Laddar profil information

Utbildning

Legitimerad läkare 2018

PhD 2015, Uppsala Universitet

MD 2011, Uppsala Universitet

Forskningsbeskrivning

Jag vill förstå mekanismer bakom autoimmuna sjukdomar och att förbättra möjligheter till diagnostik.

Autoantikroppar som sjukdomsmarkörer. Vi använder breda protein-paneler för att kartlägga autoantikroppssvar och identifiera diagnostiska markörer. Vi utvecklar också fokuserade paneler av etablerade autoantigen för att stödja klinisk diagnostik av autoimmuna syndrom. Med ett nytt redskap under utveckling hoppas vi kunna undersöka tusentals individer samtidigt för autoantikroppar.

Modeller för defekt immuntolerans. Vi använder ovanliga monogena sjukdomar som modeller för att förstå betydelsen av central tolerans (APS1) och perifer tolerans (IPEX) vid utveckling av autoimmunitet.

Transglutaminaser som autoantigen. Ett av de autoantigen vi identifierat, transglutaminas 4, är ett prostataspecifikt protein i transglutaminasfamiljen. Flera andra medlemmar av proteinfamiljen har tidigare kopplats till olika autoimmuna sjukdomstillstånd. Inspirerade av detta undersöker vi nu återstående transglutaminaser som kandidatautoantigen.

Könsskillnader i autoimmunitet. Kvinnor löper över tre gånger högre risk än män att drabbas av autoimmun sjukdom. I en pågående studie följer vi män och kvinnor som genomgår könsbyte, som en unik modell för att kartlägga könshormoners effekter på immunsystemet. Prover samlas före och under hormonbehandling, och undersöks med en kombination av storskaliga molekylära tekniker.

 

Finansiellt stöd

Svenska Läkaresällskapet

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Crafoords stiftelse

Åke Wibergs stiftelse

Marcus Borgströms stiftelse

Selanders stiftelse

Magnus Bergvalls stiftelse

Tore Nilsons stiftelse

Svenska Endokrinologföreningen

Novo Nordisk (medsökande)

Akademiska priser och utmärkelser

Postdoktoralt stipendium från Svenska Sällskapet för Medicinskt Forskning, 2018

Årets Forskningsstipendium från Svenska Endokrinologföreningen, 2017

Crafoords forskningsstipendium, 2016

Benzeliusbelöning, Kungliga Vetenskapssocietetens pris för bästa medicinska avhandling 2015

Pris för Bästa Avhandling vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala Universitet 2015

Årets Endokrina Avhandling, från Svenska Endokrinologföreningen, 2015

SciLifeLab Scientific Highlight, för Landegren et al. Science Translational Medicine 2015

Resestipendium från Svenska Sällskapet för Medicinskt Forskning för forskningsutbyte vid Stanford University 2012

Laddar publikationer