This page in English
Laddar profil information

Om mig

Professor i barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala universitet

Gästprofessor i psykiatrisk epidemiologi, KI

Leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri

 

Forskningsbeskrivning

Min forskning rör utvecklingsvägar och orsaker till psykisk ohälsa hos barn, ungdomar och unga vuxna. Min avhandling från 1999 handlade om unga förövare av sexualbrott; vålds- och sexualbrottslighet hos barn och vuxna har sedan dess förblivit ett specialintresse. Jag är därför inblandad också i studier av förebyggande insatser och verksam behandling mot olika slags utagerande, aggressiva beteenden. Jag bedriver även epidemiologiska studier kring orsaksfaktorer, samtidiga svårigheter och konsekvenser av avvikande sexualitet och sexuella problembeteenden i den allmänna befolkningen.

Från 2008 till mars 2016 var jag på 50% forskargruppsledare samt nationell vetenskaplig rådgivare inom Kriminalvårdens FoU med uppdrag att bidra till evidensbaserad praktik. Dvs. att Kriminalvårdens klientinsatser bygger på bästa kunskapsunderlag och att brottsdömda genom verksam behandling bättre kan avstå från ny brottslighet och missbruk efter avtjänad påföljd. 

Från KI:s hemsida: Viktigt med flera perspektiv inom våldsprevention

Dokument

Laddar publikationer