This page in English
Laddar profil information

Om mig

Senior analytiker, Rättsmedicinalverket

Gästprofessor, afdelning för retspsykiatri, Aarhus universitetshospital

Anknuten forskare, MEB, KI

Leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri

 

Forskningsbeskrivning

Jag forskar kring utvecklingsvägar, samtidiga svårigheter och orsaker till psykisk ohälsa hos ungdomar och vuxna. Min avhandling från 1999 handlade om unga förövare av sexualbrott; vålds- och sexualbrottslighet har sedan dess förblivit ett specialintresse. Jag är därför inblandad också i studier av förebyggande insatser och verksam psykologisk och medicinsk behandling mot olika slags utagerande, aggressiva beteenden. 

Från 2008 till 2016 var jag på 50% forskargruppsledare samt nationell vetenskaplig rådgivare inom Kriminalvårdens FoU med uppdrag att bidra till evidensbaserad praktik. Dvs. att Kriminalvårdens klientinsatser bygger på bästa kunskapsunderlag och att brottsdömda genom verksam behandling bättre kan avstå från ny brottslighet och missbruk efter avtjänad påföljd. 

Utöver kollegor på KI och MEB samarbetar jag också med professionella vid Rättsmedicinalverkets avdelning för rättspsykiatri, Department of forensic psychiatry i Oxford, Storbritannien samt afdelning för retspsykiatri, Aarhus universitetshospital i Århus, Danmark.

Från KI:s hemsida: Viktigt med flera perspektiv inom våldsprevention

 

Dokument

Laddar publikationer