This page in English
Laddar profil information

Om mig

Docent (experimentell patologi) och senior forskare inom Prof Jiri Barteks grupp vid MBB, SciLife, Karolinska Inst. i Stockholm.

Utbildning

Master of Science, Biomedicin, Karolinska Institutet, 1999

Medicine Doktorsexamen, Onkologi-Exp Onkologi, Karolinska Institutet, 2004

Docent i Experimentell Patologi, Karolinska Institutet, 2012

Forskningsbeskrivning

För att upprätthålla sin snabba tillväxt har cancerceller ett behov av en högre proteinsyntes än normala celler. Cellen måste helt enkelt snabbt växa i storlek för att sedan dela sig. Proteiner tillverkas av så kallade ribosomer som finns i cellens cytoplasma. Ribosomerna i sig tillverkas och sätts ihop i en cell organell i kärnan som kallas nukleolen. Sålunda spelar nukleolen en viktig men indirekt roll i proteinsyntesen. Det har visats att en ökad eller okontrollerad proteinsyntes i sig själv kan påskynda cancer uppkomst. Även det motsatta, det vill säga en nedsatt eller direkt felaktigt proteinsyntes kan också det i sig leda till cancer.

Ett protein som sedan länge ansetts ha en fundamental roll i celltillväxt och produktion av ribosomer är det nukleolära proteinet NPM1 (även kännt som NPM, B23 eller nucleophosmin). NPM1 är ett multifunktionellt protein nödvändigt för upprätthållande av genomets stabilitet och normal embryonal utveckling i mus. NPM1 är muterat i lymfom och akut myeolisk leukemi samt överuttryckt i solida tumörer. Vi studerar NPM1 och dess roll i normal celltillväxt samt under cancer utveckling i relation till andra genetiska eller epigenetiska förändringar t ex mutationer i DNMT3A.  Vi har i ett första delprojektet studerat NPM1’s roll i nukleolen med avseende på kromatinstruktur och ribosomal DNA transkription. Vi undersöker även betydelsen av NPM1 i en hjärntumörmodell i mus.

Som nämndes inledningsvis kan också en defekt proteinsyntes disponera för en ökad cancer risk men det är oklart varför. I ett andra delprojekt studerar vi hur defekter i ribosomala proteiner, som ofta yttrar sig som anemi (blodbrist), aktiverar p53 proteinet, en kritisk komponent i cellens skydd mot skada. Vi har funnit att minskade nivåer av ribosomala proteiner ofta leder till en strukturell re-organisering av nukleolen, defekt rRNA processing som triggar nukleolär stress och induktion av p53 proteinet med celltillväxt inhibering som följd. Vilken betydelse har denna signalväg i en levande organism? Vi kommer att utvärdera betydelsen av olika kandidat proteiner som känner av störningar i nukleolen och hur dessa aktiverar p53.

Studier av nukleolens struktur har en lång tradition inom den cellulära tumörpatologin. Antal nukleoler och deras storlek har kopplats till hur aggressiv tumören är. Enkelt kan det förklaras med att cancercellen växer fortare och behöver tillverka mer proteiner (en sekundär effekt). Det finns dock indikationer på att även primära förändringar i nukleolens struktur kan driva tumörbildning. I det tredje delprojektet kommer vi i min grupp att med moderna proteomik tekniker studera hur nukleolens struktur och funktion förändras i cancer utveckling.

UTVALDA PUBLIKATIONER

För en komplett lista se t ex Researchgate eller Pubmed (sök "Lindstrom MS").

Nucleolus as an emerging hub in maintenance of genome stability and cancer pathogenesis.
Lindström M, Jurada D, Bursac S, Orsolic I, Bartek J, Volarevic S
Oncogene 2018 Feb;():

Induction of the 5S RNP-Mdm2-p53 ribosomal stress pathway delays the initiation but fails to eradicate established murine acute myeloid leukemia.
Jaako P, Ugale A, Wahlestedt M, Velasco-Hernandez T, Cammenga J, Lindström M, et al
Leukemia 2017 Jan;31(1):213-221

Human cytomegalovirus and Herpes Simplex type I virus can engage RNA polymerase I for transcription of immediate early genes.
Kostopoulou O, Wilhelmi V, Raiss S, Ananthaseshan S, Lindström M, Bartek J, et al
Oncotarget 2017 Nov;8(57):96536-96552

Role of ribosomal protein mutations in tumor development (Review).
Goudarzi K, Lindström M
Int. J. Oncol. 2016 Apr;48(4):1313-24

NPM1 histone chaperone is upregulated in glioblastoma to promote cell survival and maintain nucleolar shape.
Holmberg Olausson K, Elsir T, Moazemi Goudarzi K, Nistér M, Lindström M
Sci Rep 2015 Nov;5():16495

Disruption of the 5S RNP-Mdm2 interaction significantly improves the erythroid defect in a mouse model for Diamond-Blackfan anemia.
Jaako P, Debnath S, Olsson K, Zhang Y, Flygare J, Lindström M, et al
Leukemia 2015 Nov;29(11):2221-9

mTOR inhibitors blunt the p53 response to nucleolar stress by regulating RPL11 and MDM2 levels.
Goudarzi K, Nistér M, Lindström M
Cancer Biol. Ther. 2014 ;15(11):1499-514

Loss of nucleolar histone chaperone NPM1 triggers rearrangement of heterochromatin and synergizes with a deficiency in DNA methyltransferase DNMT3A to drive ribosomal DNA transcription.
Holmberg Olausson K, Nistér M, Lindström M
J. Biol. Chem. 2014 Dec;289(50):34601-19

Targeting of MCL-1 kills MYC-driven mouse and human lymphomas even when they bear mutations in p53.
Kelly G, Grabow S, Glaser S, Fitzsimmons L, Aubrey B, Okamoto T, et al
Genes Dev. 2014 Jan;28(1):58-70

Elucidation of motifs in ribosomal protein S9 that mediate its nucleolar localization and binding to NPM1/nucleophosmin.
Lindström M
PLoS ONE 2012 ;7(12):e52476

Brain abnormalities and glioma-like lesions in mice overexpressing the long isoform of PDGF-A in astrocytic cells.
Nazarenko I, Hedrén A, Sjödin H, Orrego A, Andrae J, Afink G, et al
PLoS ONE 2011 Apr;6(4):e18303

An ARF-independent c-MYC-activated tumor suppression pathway mediated by ribosomal protein-Mdm2 Interaction.
Macias E, Jin A, Deisenroth C, Bhat K, Mao H, Lindström M, et al
Cancer Cell 2010 Sep;18(3):231-43

Ribosomal protein S9 is a novel B23/NPM-binding protein required for normal cell proliferation.
Lindström M, Zhang Y
J. Biol. Chem. 2008 Jun;283(23):15568-76

Targeted inactivation of Mdm2 RING finger E3 ubiquitin ligase activity in the mouse reveals mechanistic insights into p53 regulation.
Itahana K, Mao H, Jin A, Itahana Y, Clegg H, Lindström M, et al
Cancer Cell 2007 Oct;12(4):355-66

Cancer-associated mutations in the MDM2 zinc finger domain disrupt ribosomal protein interaction and attenuate MDM2-induced p53 degradation.
Lindström M, Jin A, Deisenroth C, White Wolf G, Zhang Y
Mol. Cell. Biol. 2007 Feb;27(3):1056-68

Myc and E2F1 induce p53 through p14ARF-independent mechanisms in human fibroblasts.
Lindström M, Wiman K
Oncogene 2003 Aug;22(32):4993-5005

p14ARF homozygous deletion or MDM2 overexpression in Burkitt lymphoma lines carrying wild type p53.
Lindström M, Klangby U, Wiman K
Oncogene 2001 Apr;20(17):2171-7

Publikationer

Nucleolus as an emerging hub in maintenance of genome stability and cancer pathogenesis
Lindström Ms, Jurada D, Bursac S, Orsolic I, Bartek J, Volarevic S
Oncogene 2018;():-

Human cytomegalovirus and Herpes Simplex type I virus can engage RNA polymerase I for transcription of immediate early genes
Kostopoulou On, Wilhelmi V, Raiss S, Ananthaseshan S, Lindström Ms, Bartek J, et al
Oncotarget 2017;8(57):96536-96552

Induction of the 5S RNP-Mdm2-p53 ribosomal stress pathway delays the initiation but fails to eradicate established murine acute myeloid leukemia
Jaako P, Ugale A, Wahlestedt M, Velasco-hernandez T, Cammenga J, Lindström Ms, et al
Leukemia 2017;31(1):213-221

Role of ribosomal protein mutations in tumor development (Review)
Goudarzi Km, Lindström Ms
International journal of oncology 2016;48(4):1313-24

Disruption of the 5S RNP-Mdm2 interaction significantly improves the erythroid defect in a mouse model for Diamond-Blackfan anemia
Jaako P, Debnath S, Olsson K, Zhang Y, Flygare J, Lindström Ms, et al
Leukemia 2015;29(11):2221-9

NPM1 histone chaperone is upregulated in glioblastoma to promote cell survival and maintain nucleolar shape
Holmberg Olausson K, Elsir T, Moazemi Goudarzi K, Nistér M, Lindström Ms
Scientific reports 2015;5():16495-

Loss of Nucleolar Histone Chaperone NPM1 Triggers Rearrangement of Heterochromatin and Synergizes with a Deficiency in DNA Methyltransferase DNMT3A to Drive Ribosomal DNA Transcription
Olausson Kh, Nister M, Lindstrom Ms
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2014;289(50):34601-19

mTOR inhibitors blunt the p53 response to nucleolar stress by regulating RPL11 and MDM2 levels
Goudarzi Km, Nister M, Lindstrom Ms
CANCER BIOLOGY & THERAPY 2014;15(11):1499-514

Targeting of MCL-1 kills MYC-driven mouse and human lymphomas even when they bear mutations in p53
Kelly Gl, Grabow S, Glaser Sp, Fitzsimmons L, Aubrey Bj, Okamoto T, et al
GENES & DEVELOPMENT 2014;28(1):58-70

Elucidation of motifs in ribosomal protein S9 that mediate its nucleolar localization and binding to NPM1/nucleophosmin
Lindström Ms
PloS one 2012;7(12):e52476-

p53 -Dependent and -Independent Nucleolar Stress Responses
Holmberg Olausson K, Nistér M, Lindström Ms
Cells 2012;1(4):774-98

PDGF and PDGF receptors in glioma
Nazarenko I, Hede Sm, He Xb, Hedren A, Thompson J, Lindstrom Ms, et al
UPSALA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 2012;117(2):99-112

Transcription factor PROX1: its role in development and cancer
Elsir T, Smits A, Lindström Ms, Nistér M
Cancer metastasis reviews 2012;31(3-4):793-805

Brain Abnormalities and Glioma-Like Lesions in Mice Overexpressing the Long Isoform of PDGF-A in Astrocytic Cells
Nazarenko I, Hedren A, Sjodin H, Orrego A, Andrae J, Afink Gb, et al
PLOS ONE 2011;6(4):e18303-

Novel Perspectives on p53 Function in Neural Stem Cells and Brain Tumors
Hede Sm, Nazarenko I, Nistér M, Lindström Ms
Journal of oncology 2011;2011():852970-

NPM1/B23: A Multifunctional Chaperone in Ribosome Biogenesis and Chromatin Remodeling
Lindström Ms
Biochemistry research international 2011;2011():195209-

PROX1 is a predictor of survival for gliomas WHO grade II
Elsir T, Qu M, Berntsson Sg, Orrego A, Olofsson T, Lindstrom Ms, et al
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2011;104(11):1747-54

Uncoupling of the ER alpha regulated morphological phenotype from the cancer stem cell phenotype in human breast cancer cell lines
Gadalla Se, Alexandraki A, Lindstrom Ms, Nister M, Ericsson C
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2011;405(4):581-7

An ARF-Independent c-MYC-Activated Tumor Suppression Pathway Mediated by Ribosomal Protein-Mdm2 Interaction
Macias E, Jin Aw, Deisenroth C, Bhat K, Mao H, Lindstrom Ms, et al
CANCER CELL 2010;18(3):231-43

Expression of PROX1 Is a Common Feature of High-Grade Malignant Astrocytic Gliomas
Elsir T, Eriksson A, Orrego A, Lindstrom Ms, Nister M
JOURNAL OF NEUROPATHOLOGY AND EXPERIMENTAL NEUROLOGY 2010;69(2):129-38

PROX1 IS A PREDICTOR OF SURVIVAL FOR ASTROCYTIC GLIOMAS BUT NOT FOR OLIGODENDROGLIOMAS GRADE II
Elsir T, Qu M, Berntsson S, Orrego A, Olofsson T, Lindstrom M, et al
NEURO-ONCOLOGY 2010;:51-51

Silencing of Ribosomal Protein S9 Elicits a Multitude of Cellular Responses Inhibiting the Growth of Cancer Cells Subsequent to p53 Activation
Lindstrom Ms, Nister M
PLOS ONE 2010;5(3):e9578-

Emerging functions of ribosomal proteins in gene-specific transcription and translation
Lindstrom Ms
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2009;379(2):167-70

Ribosomal protein S9 is a novel B23/NPM-binding protein required for normal cell proliferation
Lindstrom Ms, Zhang Yp
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2008;283(23):15568-76

Cancer-associated mutations in the MDM2 zinc finger domain disrupt ribosomal protein interaction and attenuate MDM2-induced p53 degradation
Lindstrom Ms, Jin Aw, Deisenroth C, Wolf Gw, Zhang Yp
MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 2007;27(3):1056-68

Putting a finger on growth surveillance - Insight into MDM2 zinc finger-ribosomal protein interactions
Lindstrom Ms, Deisenroth C, Zhang Yp
CELL CYCLE 2007;6(4):434-7

Targeted inactivation of mdm2 RING finger e3 ubiquitin ligase activity in the mouse reveals mechanistic insights into p53 regulation
Itahana K, Mao H, Jin Aw, Itahana Y, Clegg Hv, Lindstrom Ms, et al
CANCER CELL 2007;12(4):355-66

B23 and ARF - Friends or foes?
Lindstrom Ms, Zhang Yp
CELL BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2006;46(1):79-90

Essential role of the B23/NPM core domain in regulating ARF binding and B23 stability
Enomoto T, Lindstrom Ms, Jin Aw, Ke Hm, Zhang Yp
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2006;281(27):18463-72

p16(INK4a) and laminin-5 gamma 2 chain expression during the progression of cervical neoplasia
Wang Jl, Andersson S, Li X, Hellstrom Ac, Auer G, Angstrom T, et al
ACTA ONCOLOGICA 2006;45(6):676-84

p16INK4A and p14ARF expression pattern by immunohistochemistry in human papillomavirus-related cervical neoplasia
Wang Jl, Zheng By, Li Xd, Nokelainen K, Angstrom T, Lindstrom Ms, et al
MODERN PATHOLOGY 2005;18(5):629-37

Predictive significance of the alterations of p16INK4A, p14ARF, p53, and proliferating cell nuclear antigen expression in the progression of cervical cancer
Wang Jl, Zheng By, Li Xd, Angstrom T, Lindstrom Ms, Wallin Kl
CLINICAL CANCER RESEARCH 2004;10(7):2407-14

Myc and E2F1 induce p53 through p14ARF-independent mechanisms in human fibroblasts
Lindstrom Ms, Wiman Kg
ONCOGENE 2003;22(32):4993-5005

A melanoma-predisposing germline CDKN2A mutation with functional significance for both p16 and p14ARF
Hashemi J, Lindstrom Ms, Asker C, Platz A, Hansson J, Wiman Kg
CANCER LETTERS 2002;180(2):211-21

Role of genetic and epigenetic changes in Burkitt lymphoma
Lindstrom Ms, Wiman Kg
SEMINARS IN CANCER BIOLOGY 2002;12(5):381-7

Inactivation of Myc-induced p53-dependent apoptosis in human tumors
Henriksson M, Selivanova G, Lindstrom M, Wiman Kg
APOPTOSIS 2001;6(1-2):133-7

MdmX binding to ARF affects Mdm2 protein stability and p53 transactivation
Jackson Mw, Lindstrom Ms, Berberich Sj
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2001;276(27):25336-41

p14ARF homozygous deletion or MDM2 overexpression in Burkitt lymphoma lines carrying wild type p53
Lindstrom Ms, Klangby U, Wiman Kg
ONCOGENE 2001;20(17):2171-7

Immunolocalization of human p14(ARF) to the granular component of the interphase nucleolus
Lindstrom Ms, Klangby U, Inoue R, Pisa P, Wiman Kg, Asker Ce
EXPERIMENTAL CELL RESEARCH 2000;256(2):400-10

Visa alla publikationer