This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är antagen doktorand vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS). Leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom barn och ungdom. Har arbetat på Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB) mellan åren 2003-2016. Började inom slutenvården på barnortopeden för att sedan fortsätta arbeta inom öppenvården på BUMM, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna. Skrev en magisteruppsats inom ledarskap- och organisationsutveckling och antog därefter rollen som vårdutvecklare samt utbildningssamordnare på ALB staben fram till 2015, då jag återgick till BUMM som tf. omvårdnadschef.

Utbildning

  • Forskarskolan i vårdvetenskap, september 2016 –       
  • Ledarskap och organisationsutveckling 2, magisterexamen i medical management, 2011 – 2012
  • Hälso- och sjukvård för barn och ungdom II, 2004 – 2005
  • Sjuksköterskeprogrammet, 2000 – 2003

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsprojekt handlar om överföring mellan barn- och vuxenvård, svårighetsgrad, egna erfarenheter, sjukvårdskonsumtion och hälsorelaterad livskvalitet hos ungdomar med astma.

Det övergripande syftet med projekt är att identifiera faktorer av betydelse för förbättrad vård av ungdomar med astma under övergången från barn- till vuxenvård - Ett särskilt fokus på ungdomar med svår astma.

Forskningen baseras på data från den pågående epidemiologiska födelsekohorten ”BAMSE” (Barn, Allergi, Miljö, i Stockholm, en epidemiologisk studie).

Jag ingår i Inger Kull's forskargrupp.

 

 

Laddar publikationer

Map

View map

Jägargatan 21
Stockholm