This page in English
Laddar profil information

Om mig

Docent i infektionsbiologi och universitetslektor. Studierektor för forskarutbildning, enhetschef, och forskningstemaledare för infektion, inflammation och immunoloi, på Institutionen för Odontologi. Jag är legitimerad tandläkare och gick min forskarutbildning och grundutbildning på KI. Efter min postdoc-tjänstgöring i USA vid The Scripps Research Institute blev jag rekryterad till Folkhälsomyndigheten (tidigare Smittskyddsinstitutet) för att fortsätta forska om immunologi och immunsvar mot infektionssjukdomar. I 2004 blev jag utsedd docent på KI och universitetslektor år 2009.

Genom mitt uppdrag som studierektor för forskarutbildning vid DentMed (sedan 2010) respektive MTC (2003-2004) har jag fått en mycket god erfarenhet och insikt om forskarutbildning. Som universitetslektor har jag även pedagogiska och kliniska erfarenheter från klinisk grundutbildning. Jag handleder doktorander och postdocs, och min forskning har stöd av externa anslag. Jag har bidragit till fler än 50 vetenskapliga arbeten, arbetar aktivt med nationella och internationella förtroende- och styrelseuppdrag, bl.a. som editorial member för tidskriften Nature Scientific Reports. 

Forskningsbeskrivning

http://ki.se/en/people/marche

Dokument

Laddar publikationer