This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är tjänstledig fram till den 1 augusti 2018, för frågor om nya Ladok kontakta Juni Francén Engdahl.

Jag arbetar i huvudsak med att projektleda implementeringen av nya Ladok. Alla lärosäten som idag använder Ladok kommer under 2017 och 2018  byta ut nuvarande Ladok till ett helt nytt system vilket påverkar alla som arbetar med utbildningsadministration av något slag. Utöver nya Ladok-projektet arbetar jag även med mindre projekt.

För implementeringen av nya Ladok ansvarar jag bland annat för att:

  • Leda projektet inom satta tids och budgetramar
  • Verksamheten är anpassad till att gå över till nya Ladok-systemet
  • All data i befintligt Ladok kan migreras över till nya systemet
  • Alla nuvarande integrationer skrivs om till nya Ladok-systemet
  • Erbjuda alla som behöver relevant utbildning i nya Ladok-systemet

Läs mer om nya Ladok på ki.se/medarbetare/nya-ladok

Utbildning

  • Klinisk läkemedelsutveckling 20p (Clinical drug development), Uppsala  Universitet, Uppsala
  • Doctor of Philosophy (Ph.D), Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm. Titel på avhandling: The regulation of carbohydrate metabolism in skeletal muscle during and after contraction

  • Biomedicinsk analytiker 120p, Karolinska Institutet, Stockholm
Laddar publikationer

Karta