This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är postdoktor och projektledare i PIA-studien – psykisk hälsa i arbetslivet. Syftet med studien är att utvärdera en individ och arbetsplatsinriktad intervention för anställda med arbetsrelaterad psykisk ohälsa avseende dess kostnadseffektivitet och effekt på sjukfrånvaro och hälsa. Ett andra syfte är att utvärdera följsamheten till interventionen bland berörd företagshälsovårdspersonal.

Utbildning

Jag har en kandidatexamen i filosofi och en magisterexamen i genusvetenskap från Åbo Akademi, Finland. Jag blev medicine doktor i ämnet folkhälsovetenskap år 2014 vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Avhandlingen har titeln ”Exploring intimate partner violence among women and men in Sweden”.

Self-reported exposure to intimate partner violence among women and men in Sweden: results from a population-based survey.
Nybergh L, Taft C, Enander V, Krantz G
BMC Public Health 2013 Sep;13():845

Psychometric properties of the WHO Violence Against Women instrument in a female population-based sample in Sweden: a cross-sectional survey.
Nybergh L, Taft C, Krantz G
BMJ Open 2013 May;3(5):

Psychometric properties of the WHO Violence Against Women instrument in a male population-based sample in Sweden.
Nybergh L, Taft C, Krantz G
BMJ Open 2012 ;2(6):

Karta