This page in English

Lotta Nybergh

Postdoc

Besöksadress : Scheele-Laboratorium, Nobelsväg 13 171 77 Solna
Postadress : Institutet för miljömedicin (IMM), C6, Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, Box 210 171 77 Stockholm
Leveransadress : Scheelelaboratorium, Nobelsväg 13 Solna

Om mig

Jag är postdoktor och projektledare i PIA-studien – psykisk hälsa i arbetslivet. Syftet med studien är att utvärdera en individ och arbetsplatsinriktad intervention för anställda med arbetsrelaterad psykisk ohälsa avseende dess kostnadseffektivitet och effekt på sjukfrånvaro och hälsa. Ett andra syfte är att utvärdera följsamheten till interventionen bland berörd företagshälsovårdspersonal.

Därtill genomför vi en genusmedveten utvärdering av interventionen med följande tre syften: 1) analysera påverkan av ansvar för hem- och hushållsarbete i kombination med krav på jobbet, samt bedöma dess prognostiska värde avseende sjukfrånvaro; 2) undersöka vad ”dubbel börda” av hem- och arbetskrav innebär för de anställda och hur det påverkar deras möjligheter till en lyckad arbetsåtergång; 3) analysera om de rehabiliteringsåtgärder som erbjuds kvinnor och män skiljer sig åt, och identifiera eventuella behov för genusanpassade åtgärder för att underlätta arbetsåtergång.

Projekttiden tar slut under 2019.

Utbildning

Jag har en kandidatexamen i filosofi och en magisterexamen i genusvetenskap från Åbo Akademi, Finland. Jag blev medicine doktor i ämnet folkhälsovetenskap år 2014 vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Avhandlingen har titeln ”Exploring intimate partner violence among women and men in Sweden”. Du kan hitta den engelskspråkiga avhandlingen här.

Publikationer

Perceived health and work-environment related problems and associated subjective production loss in an academic population
Lohela-karlsson M, Nybergh L, Jensen I
BMC public health 2018;18(1):257-

Preventing sickness absenteeism among employees with common mental disorders or stress-related symptoms at work: Design of a cluster randomized controlled trial of a problem-solving based intervention versus care-as-usual conducted at the Occupational Health Services
Bergström G, Lohela-karlsson M, Kwak L, Bodin L, Jensen I, Torgén M, et al
BMC public health 2017;17(1):436-

Theoretical Considerations on Men's Experiences of Intimate Partner Violence: An Interview-Based Study
Nybergh L, Enander V, Krantz G
JOURNAL OF FAMILY VIOLENCE 2016;31(2):191-202

Psychometric properties of the WHO Violence Against Women instrument in a female population-based sample in Sweden: a cross-sectional survey
Nybergh L, Taft C, Krantz G
BMJ OPEN 2013;3(5):-

Self-reported exposure to intimate partner violence among women and men in Sweden: results from a population-based survey
Nybergh L, Taft C, Enander V, Krantz G
BMC PUBLIC HEALTH 2013;:845-

Psychometric properties of the WHO Violence Against Women instrument in a male population-based sample in Sweden
Nybergh L, Taft C, Krantz G
BMJ OPEN 2012;2(6):-

Karta

Presentationer

En lista på publikationer finner du här.