This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är utbildad nutritionist och sedan 2010 anställd på IMM, då jag började arbeta som forskningsassistent i ESTRID-studien. År 2013 påbörjade jag mina doktorandstudier med fokus på nutrition och risken att utveckla latent autoimmun diabetes hos vuxna (LADA).

Utbildning

MSc Nutrition, Stockholms universitet, 2010

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt handlar om att identifiera kostfaktorer som kan påverka risken att utveckla en diabetesform som kallas LADA. Sjukdomen karaktäriseras av autoimmunitet (likt typ 1-diabetes) men även en viss grad av insulinresistens (likt typ 2-diabetes). Jag vill undersöka kostens roll i insjuknandet av LADA och vidare ta reda på om kostens roll ser olika ut bereonde på vilka varianter man har av olika riskgener för diabetes. Mina studier inkluderar även typ 2-diabetes för att undersöka likheter och olikheter mellan typ 2-diabetes och LADA.

Länkar

Publikationer

Serious life events and the risk of latent autoimmune diabetes in adults (LADA) and Type 2 diabetes
Rasouli B, Andersson T, Carlsson Po, Hjort R, Löfvenborg Je, Martinell M, et al
Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association 2017;34(9):1259-1263

Sweetened beverage intake and risk of latent autoimmune diabetes in adults (LADA) and type 2 diabetes
Löfvenborg Je, Andersson T, Carlsson Po, Dorkhan M, Groop L, Martinell M, et al
European journal of endocrinology 2016;175(6):605-614

Coffee consumption and the risk of latent autoimmune diabetes in adults--results from a Swedish case-control study
Löfvenborg Je, Andersson T, Carlsson Po, Dorkhan M, Groop L, Martinell M, et al
Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association 2014;31(7):799-805

Family history of type 1 and type 2 diabetes and the risk of LADA-results from a population-based study of incident cases
Carlsson S, Andersson T, Carlsson Po, Dorkhan M, Groop L, Lofvenborg Je, et al
DIABETOLOGIA 2014;:S80-S80

Fatty fish consumption and risk of latent autoimmune diabetes in adults
Löfvenborg Je, Andersson T, Carlsson Po, Dorkhan M, Groop L, Martinell M, et al
Nutrition & diabetes 2014;4():e139-

Fatty fish is associated with a reduced risk of latent autoimmune diabetes in adults (LADA) and type 2 diabetes
Lofvenborg Je, Dorkhan M, Groop L, Tuomi T, Wolk A, Carlsson S
DIABETOLOGIA 2013;:S162-S163

Influence of environment, lifestyle, and genes on the risk of LADA (latent autoimmune diabetes in adults) and type 2 diabetes - the ESTRID study
Lofvenborg Ja, Dorkhan M, Groop L, Rasouli B, Carlsson S
DIABETOLOGIA 2012;:S119-S120

Map

View map

Nobels väg 13
Solna