This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är utbildad nutritionist och sedan 2010 anställd på IMM, då jag började arbeta som forskningsassistent i ESTRID-studien. År 2013 påbörjade jag mina doktorandstudier med fokus på nutrition och risken att utveckla latent autoimmun diabetes hos vuxna (LADA).

Utbildning

MSc Nutrition, Stockholms universitet, 2010

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt handlar om att identifiera kostfaktorer som kan påverka risken att utveckla en diabetesform som kallas LADA. Sjukdomen karaktäriseras av autoimmunitet (likt typ 1-diabetes) men även en viss grad av insulinresistens (likt typ 2-diabetes). Jag vill undersöka kostens roll i insjuknandet av LADA och vidare ta reda på om kostens roll ser olika ut bereonde på vilka varianter man har av olika riskgener för diabetes. Mina studier inkluderar även typ 2-diabetes för att undersöka likheter och olikheter mellan typ 2-diabetes och LADA.

Länkar

Laddar publikationer

Karta