This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är teamledare för webbteamet och arbetar med att förvalta och utveckla KI:s webbplattformar, framförallt vår webbplats ki.se men också andra plattformar.

Arbetsuppgifter

  • Planerar och leder det operativa förvaltningsarbetet av webbobjektet.
  • Initierar och samordnar samtliga beställningar som rör webbtjänsternas utveckling.
  • Tar fram underlag för nya lösningar utifrån idéer och önskemål om förändringar/förbättringar
  • Prioriterar utvecklingsärenden tillsammans med teknisk förvaltningsledare samt driver arbetet gentemot leverantörer
  • Testar, verifierar samt godkänner leveranser av kravställd funktionalitet
  • Ansvarar för webbobjektets gränssnitts- och interaktionsdesign

Du kan alltid skicka alla typer av frågor om webb till webbteamet@ki.se.

Utbildning

  • Fil mag Stockholms universitet 1998
  • Poppius journalistutbildning
  • Berghs School of Communication

Länkar

Laddar publikationer

Karta