This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag arbetar som 1:e bibliotekarie på Hagströmerbiblioteket, men även som forskare vid Uppsala universitet. Min forskningsbakgrund ligger inom klassiska språk och bokhistoria. Jag disputerade i grekiska 2009 och har sedan dess arbetat i flera projekt med inriktning på äldre boksamlingar, såväl medeltida och förmoderna handskrifter som äldre tryckta böcker. Bland annat har jag vid Uppsala universitetsbibliotek arbetat med bokband samt varit projektledare för ett RJ-finansierat projekt kring Sveriges grekiska handskrifter. Mitt specialområde är kodikologi, d.v.s. studier av handskriften/boken som fysiskt objekt och textbärare. Jag har exempelvis forskat och skrivit om samlingsband, som man kan likna vid en form av medeltida ”hårddisk”, vari en person kunde plocka ihop och binda samman sådana texter som hen särskilt intresserade sig för. Resultatet blir ofta en väldig blandning av texter, men just detta kan ge ledtrådar till vem ägaren/skrivaren var, i vilken miljö hen verkade, och hur texter har traderats och spritts vidare. En annan spännande genre är s.k. hybridböcker, alltså böcker som innehåller både tryckta texter och handskrivna tillägg. Dessa gör det möjligt att följa hur en läsare förhållit sig till texterna, tolkat och berikat dem med egna tankar och insikter.

Forskningsbeskrivning

För närvarande är jag verksam i ett forsknings- och infrastrukturprojekt rörande de svenska medeltidshandskrifterna på Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek. Projektet, som går under namnet TTT: Text till tiden! Medeltida texter i kontext, ingår i det av RJ och Vitterhetsakademien finansierade forskningsprogrammet ”Samlingarna och forskningen” (www.medeltid.su.se/Forskning/Text_till_tiden.htm). Inom detta ansvarar jag för kodikologiska och bokhistoriska frågor samt XML-kodning av katalogposter som publiceras i den digitala databasen Manuscripta.se (www.manuscripta.se).

Framgent hoppas jag också kunna bedriva forskning på de samlingar som finns vid Hagströmerbiblioteket. Karolinska Institutet äger och förvaltar en för Sverige unik samling texter – handskrivna och tryckta – som dokumenterar KI:s historia likaväl som Stockholms och övriga Sveriges medicinhistoria. Boksamlingen, som numera främst är lokaliserad till Hagströmerbiblioteket, har stor internationell bredd och sträcker sig över flera sekler. Den erbjuder därför enastående möjligheter till studier och forskning inom dessa och andra områden. Som bokhistoriker har jag ett intresse för såväl innehållet som den materiella artefakten och förhållandet dem emellan, för de provenienser som vittnar om forskarmiljöer, nätverk och personliga relationer, och för den information som bokbanden därtill kan ge vad gäller ekonomi, geografi, m.m. Hagströmerbibliotekets samlingar är väl värda att uppmärksammas ur alla dessa perspektiv.

Laddar publikationer

Karta