This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag blev doktorand kandidat i 2013 inom medicinsk vetenskap i Karolinska Institutet och disputerade i medicinsk vetenskap 2017. Jag arbetade åren 2018-2019 som postdoc vid Karolinska Institutet, Stockholm, SE och dels vid Gävle Universitet, Gävle, SE.

Utbildning

Hälsokonom, MSc. 2012, Universitetet i Oslo.
Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, intervention och implementeringsforskning. Avhandling "From health outcomes to value assessments: preference-based evaluation of interventions & valuation of productivity costs among working adults", Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Mitt övergripande forskningsperspektiv handlar om förhållandet mellan arbetsmiljö och produktivitet och hälsa. Aktuella studier handlar om effekterna av att gå till jobbet när man borde ha varit hemma på grund av ohälsa, så kallad sjuknärvaro. Projektet syftar till att förskar mer på hälsa, sjukfrånvaro och sjukfrånvaro och produktivitet på arbetsplatsen ur hälsoekonomiska perspektiv. Jag deltar också i ett projekt "Arbetsmiljö och Produktivitet" bland offentliga medarbetare där syftet är att genomföra några av de mest dokumenterade forskningsresultaten från arbetsmiljöns effekt på objektiv produktivitet. Mitt projekt kan ge kunskapen om bättre och hälsosamma arbetsplatser delvis när det gäller praktiska rekommendationer, men också vad gäller vad som ska mätas. Projektet ger information om hur ohälsa, arbetsförhållanden, sjuknärvaro, sjukfrånvaro och produktivitet hänger ihop.

Laddar publikationer

Karta