This page in English
Laddar profil information

Om mig

Om mig

Jag är docent i vårdvetenskap och universitetslektor vid sektionen för omvårdnad och arbetar för närvarande huvudsakligen med forskning och forskarhandledning.

Utbildning

  • Legitimerad psykolog, 1991
  • Doktorsexamen, Uppsala universitet, 1999

Forskargrupp

Jag leder en multidisciplinär forskargrupp tillsammans med docent Lena Wettergren. Forskargruppen Lampic & Wettergren består av 13 medlemmar, inklusive seniora och juniora forskare, postdocs och doktorander. Vår forskning berör både reproduktiv och sexuell hälsa. 

Uppdrag

Ledamot i disputationskommittén vid KI (2015-)

Ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp H2: Vårdforskning (2014-)

Ledamot i Cancerfondens prioriteringskommitté G: Klinisk cancerforskning, vårdvetenskap (2017-2020)

Extern ledamot i fakultetsnämnden, Mälardalens högskola (2017-2019)

Utbildning

Jag undervisar och handleder inom grund- och specialistutbildning för sjuksköterskor, samt inom magister/master- och forskarutbildning.

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på psykosociala aspekter av cancervård och fertilitet/infertilitet. En gemensam nämnare för mina pågående projekt är att de anknyter till betydelsen av den reproduktiva förmågan.

För mer information om aktuella projekt: 

Fertilitetsrelaterad kommunikation i cancervård

Fex-Can, Fertilitet och sexualitet efter cancer

Psykosociala aspekter av ägg- och spermiedonation

Sexualitet och tankar om fertilitet hos unga som behandlats för barncancer

 

Finansiering (i urval)

  • Cancerfonden
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och samhälle (FORTE)
  • Nationella forskarskolan i vårdvetenskap
  • Vetenskapsrådet
  • Vårdalstiftelsen

Länkar

Laddar publikationer

Karta

Presentationer

Claudia Lampic och Lena Wettergren leder forskningsprojektet 'Fex-Can, Fertilitet och sexualitet efter cancer'. Projektet syftar till att kartlägga och behandla oro kring möjligheten att få egna barn och sexuella problem hos tonåringar och unga vuxna efter cancerbehandling.