This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag försvarade min avhandling om DNA reparation vid Stockholms universitet 2011. Följande 3 år fortsatte jag forskningen inom  DNA reparation, men nu med ett ökat fokus på cancerbehandling. 2014 spenderade jag vid Institute of Cancer Research i London med målet att optimera strålningsbehandling av olika typer av tumörer. Min väg från grundforskning mot patientnära vård har sedan maj 2017 lett mig till Katarina Le Blancs grupp vid KI, där vi utvecklar cellterapier och producerar mesenkymala stamceller som skall användas för behandling av patienter.

Utbildning

  • Magistersexamen i Cell- och Molekylärbiologi vid Södertörns högskola
  • Doktorsexamen i Molekylärgenetik vid Stockholms universitet
Laddar publikationer