This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag försvarade min avhandling om DNA reparation vid Stockholms universitet 2011. Följande 3 år fortsatte jag forskningen inom  DNA reparation, men nu med ett ökat fokus på cancerbehandling. 2014 spenderade jag vid Institute of Cancer Research i London med målet att optimera strålningsbehandling av olika typer av tumörer. Min väg från grundforskning mot patientnära vård har sedan maj 2017 lett mig till Katarina Le Blancs grupp vid KI, där vi utvecklar cellterapier och producerar mesenkymala stamceller som skall användas för behandling av patienter.

Utbildning

  • Magistersexamen i Cell- och Molekylärbiologi vid Södertörns högskola
  • Doktorsexamen i Molekylärgenetik vid Stockholms universitet

Publikationer

MTH1 inhibition eradicates cancer by preventing sanitation of the dNTP pool (vol 508, pg 215, 2014)
Gad H, Koolmeister T, Jemth As, Eshtad S, Jacques Sa, Strom Ce, et al
NATURE 2017;544(7651):508-

MTH1 inhibition eradicates cancer by preventing sanitation of the dNTP pool
Gad H, Koolmeister T, Jemth As, Eshtad S, Jacques Sa, Ström Ce, et al
Nature 2014;508(7495):215-21

The PARP inhibitor Olaparib disrupts base excision repair of 5-aza-2'-deoxycytidine lesions
Orta Ml, Höglund A, Calderón-montaño Jm, Domínguez I, Burgos-morón E, Visnes T, et al
Nucleic acids research 2014;42(14):9108-20

Strategies for the Use of Poly(adenosine diphosphate ribose) Polymerase (PARP) Inhibitors in Cancer Therapy
Ström Ce, Helleday T
Biomolecules 2012;2(4):635-49

ATM-mediated phosphorylation of polynucleotide kinase/phosphatase is required for effective DNA double-strand break repair
Segal-raz H, Mass G, Baranes-bachar K, Lerenthal Y, Wang Sy, Chung Ym, et al
EMBO reports 2011;12(7):713-9

CK2 phosphorylation of XRCC1 facilitates dissociation from DNA and single-strand break formation during base excision repair
Ström Ce, Mortusewicz O, Finch D, Parsons Jl, Lagerqvist A, Johansson F, et al
DNA repair 2011;10(9):961-9

Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) is not involved in base excision repair but PARP inhibition traps a single-strand intermediate
Ström Ce, Johansson F, Uhlén M, Szigyarto Ca, Erixon K, Helleday T
Nucleic acids research 2011;39(8):3166-75

XRCC1 phosphorylation by CK2 is required for its stability and efficient DNA repair
Parsons Jl, Dianova Ii, Finch D, Tait Ps, Ström Ce, Helleday T, et al
DNA repair 2010;9(7):835-41

Karta