This page in English
Laddar profil information

Om mig

Professor; Epidemiologi med inriktning mot nutrition och toxikologi 2015

Universitetslektor; Epidemiologi 2013

Docent; Nutritionsepidemiologi, 2007

Med dr; Miljömedicin, 2000

Forskningsbeskrivning

För att minska förekomsten av ohälsa i befolkningen – en av samhällets stora utmaningar – krävs omfattande kunskap om faktorer som påverkar uppkomst av sjukdom. Epidemiologi är den vetenskap som studerar sjukdomsförekomst i befolkningen i relation till komplexa samband och samspel mellan genetik, miljö, kost- och levnadsvanor samt sociala och beteendemässiga faktorer. Det övergripande syftet med vår forskning är att öka kunskapen om hur kost- och levnadsvanor samt olika miljögifter påverkar hälsan. Genom att kombinera kunskap inom nutritionsepidemiologi, miljömedicin och toxikologi till ett nytt forskningsområde kan vi förbättra kunskapen om faktorer av betydelse för prevention av de stora folksjukdomarna. 

Utvalda publikationer

Low-risk diet and lifestyle habits in the primary prevention of myocardial infarction in men: a population-based prospective cohort study.
Akesson A, Larsson S, Discacciati A, Wolk A
J. Am. Coll. Cardiol. 2014 Sep;64(13):1299-306

Go nuts and go extra virgin olive oil! Mediterranean diets reduce blood pressure.
Åkesson A
Hypertension 2014 Jul;64(1):26-7

Dietary exposure to polychlorinated biphenyls is associated with increased risk of stroke in women.
Bergkvist C, Kippler M, Larsson S, Berglund M, Glynn A, Wolk A, et al
J. Intern. Med. 2014 Sep;276(3):248-59

Ascorbic acid supplements and kidney stone incidence among men: a prospective study.
Thomas L, Elinder C, Tiselius H, Wolk A, Akesson A
JAMA Intern Med 2013 Mar;173(5):386-8

Dietary cadmium exposure and risk of postmenopausal breast cancer: a population-based prospective cohort study.
Julin B, Wolk A, Bergkvist L, Bottai M, Akesson A
Cancer Res. 2012 Mar;72(6):1459-66

Long-term cadmium exposure and the association with bone mineral density and fractures in a population-based study among women.
Engström A, Michaëlsson K, Suwazono Y, Wolk A, Vahter M, Akesson A
J. Bone Miner. Res. 2011 Mar;26(3):486-95

Long-term dietary cadmium intake and postmenopausal endometrial cancer incidence: a population-based prospective cohort study.
Akesson A, Julin B, Wolk A
Cancer Res. 2008 Aug;68(15):6435-41

Combined effect of low-risk dietary and lifestyle behaviors in primary prevention of myocardial infarction in women.
Akesson A, Weismayer C, Newby P, Wolk A
Arch. Intern. Med. 2007 Oct;167(19):2122-7

Laddar publikationer

Karta