Tillgänglighet för ki.se, utbildning.ki.se, nyheter.ki.se och medarbetare.ki.se

Karolinska Institutet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här tillgänglighetsredogörelsen beskriver hur KI:s centrala webbplats (ki.se, utbildning.ki.se, nyheter.ki.se och medarbetare.ki.se), bloggar på blog.ki.se samt webbplatser i KI:s WordPress-installation uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från KI:s webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka epost till webb@ki.se. Svarstiden är normalt 1-2 arbetsdagar. 

Du kan också kontakta oss genom att använda vårt kontaktformulär

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka epost till webb@ki.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

KI:s webbplats är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning med nedsatt färgseende, synförmåga eller helt utan synförmåga

 • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ. [WCAG 1.1.1 (A)]
 • Flertalet videos är inte transkriberade eller har separat text som textar videos. [WCAG 1.2.2 (A)]
 • Videos är ej syntolkade med vare sig ljud eller text. [WCAG 1.2.3 (A) + WCAG 1.2.5 AA)]
 • Otillräcklig kontrast för vissa rubriker i vissa pdf-er och länktexter på vissa knappar. [WCAG 1.4.3 (AA)]
 • Texten på vissa mindre skärmar kan vara för liten [WCAG 1.4.10 (AA)]
 • I vissa lägre skärmupplösningar så bryts inte långa ord vilket resulterar i horisontell skroll. [WCAG 1.4.10 (AA)]
 • Flertalet dokument så som pdf och doc-filer är inte optimalt anpassade för lägre skärmupplösningar.[WCAG 1.4.10 (AA)]
 • Många dokument så som pdf och doc-filer är inte uppmärkta i en korrekt läsordning. [WCAG 1.3.2 (A)]

Problem vid användning av verktyg för att förstå webbplatsen, till exempel skärm/uppläsning av sida

 • Vi har inte förtydligat att * betyder att ett fält i ett formulär är obligatoriskt. [WCAG 1.3.1 (A) + WCAG 3.3.3 (AA)]
 • Det saknas en del alt-texter på länkade bilder. [WCAG 2.4.4 (A)]
 • Ett fåtal länkar har för generella länktexter. [WCAG 2.4.4 (A)]
 • Vissa dokument är inskannade och kan därför inte läsas av programvara som läser upp text [WCAG 1.1.1 (A)]
 • Vissa listor av länkar är inte semantiskt korrekt uppmärkta. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Det saknas kolumnrubriker och kontext på vissa tabeller [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Vissa IDn i koden dupliceras. [WCAG 4.1.1 (A)]

Problem vid användning med nedsatt kognitiv förmåga

 • Ett litet fåtal instruktioner är beroende av full sensorisk förmåga [WCAG 1.3.3 (A)]

Vår ambition är att kontinuerligt åtgärda alla kända tekniska tillgänglighetsproblem på A-nivå samt att arbeta med redaktionellt styrd tillgänglighet för redaktionella tillgänglighetsproblem. 

Bloggar och webbplatser i WordPress

Följande problem är unika för bloggar och sajter i WordPress.

 • Vissa länkar behöver framhävas grafiskt [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Vissa listningar innehåller absoluta enheter istället för relativa enheter. Detta kan orsaka problem när användare vill förstora innehållet. [WCAG 1.4.4 (AA)]
 • Cookiebar ska förtydligas
 • Sidan man är på är inte uppmärkt i menyn vilket gör det otydligt var man befinner sig. Droplistor i huvudmenyn är inte uppmärkta i kod.
 • Navigationen för tidigare och senare inlägg är inte uppmärkta med aria-label.
 • Paginering behöver förtydligas
 • Bättre kontrast för sök- och menyknappar vid förstoring behövs.
 • Mobilmenyns länkar är inte nåbara för personer som endast använder sig av tangentbord. 

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Karolinska Institutet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av KI:s webbplats enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

Karolinska Institutet har inte resurser eller organisation för att utföra följande:

 • Texta direktsändningar. Däremot kan vi använda automatisk direkttextning som ibland finns tillgänglig för vissa filmer på Youtube.
 • Anpassa kartor för navigering med ett finger. Detta skulle innebära att vi behöver göra större teknisk anpassning av infogade kartor än vad vi har möjlighet till. 
 • Innehåll som hämtas via integrationer med tredje part.

Hur vi testat

KI:s centrala webbplats

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av KI:s webbplats.

Senaste bedömningen gjordes i december 2023.

Webbplatsen publicerades den 27 maj 2019.

Redogörelsen uppdaterades den 17 januari 2024.

Bloggar och webbplatser i WordPress

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av bloggar och webbplatser i WordPress

Senaste bedömningen gjordes den 3 mars 2021.

Analysen är gjord genom automatisk koll med verktyget TotalValidatorPro, ett flertal webbläsartillägg samt genom manuell granskning av koden.

KI webbförvaltning
2024-01-17