Rankning och Karolinska Institutet

Karolinska Institutet ligger konsekvent bland de högst rankade universiteten i världen på ett antal ansedda rankningslistor.

Vad är en universitetsrankning?

Ett antal olika organisationer rankar världens universitet inom områden som forskning, utbildning och studentinflytande. Många rankningar baseras till stor del på hur framträdande universitetens forskning är. En del blivande studenter använder exempelvis rankningslistor när de ska välja utbildning.

Ingen rankning kan ge en fullständig bild av kvaliteten på ett visst universitet. Informationens relevans varierar betydligt mellan olika rankningar, till exempel när det gäller vilka parametrar man använder sig av. På denna sida presenteras resultat från tre internationella rankningsinstitut som ofta uppmärksammas i svensk och internationell media. Dessa rankningar har etablerats under många år och har en relativt god metodisk transparens och relativt hög nivå av datakontroll.

Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Denna rankning (även kallad Shanghairankningen) sammanställs numera av den oberoende organisationen ShanghaiRanking Consultancy.

I den senaste ARWU-rankningen (år 2020) hamnar Karolinska Institutet på plats 45 i världen, där alla lärosäten oavsett inriktning räknas samman, och på plats 12 i Europa.

I ARWU:s ämnesrankingar för ”Nursing”, "Public Health” respektive "Pharmacy och Pharmaceutical Sciences" är KI bland de sex främsta i världen. Inom "Biological Sciences" rankas KI som 16 i världen och 3 i Europa och inom "Clinical Medicine" rankas KI som 30 i världen och 9 i Europa.

Läs mer på Academic Ranking of World Universities (ARWU) hemsida

Times Higher Education World University Rankings

Denna rankning sammanställs av Times Higher Education i Storbritannien. I den senaste THE-rankningen (2020/2021) ligger Karolinska Institutet på 36:e plats i världen (från plats 41, 2019/2020) och på 9:e plats i Europa. Enligt den senaste rankningen per ämnesområde (2019/2020) ligger Karolinska Institutet på 12:e plats i världen och 5:e i Europa inom området “Clinical, Pre-Clinical and Health”.

Läs mer på Times Higher Educations hemsida

QS World Ranking of Universities

I 2019/2020 års ranking inom det så kallade fakultetsområdet ”Life Sciences and Medicine” placeras Karolinska Institutet på 10:e plats i världen och 4:e plats i Europa. De översta placeringarna intas av Harvard University, University of Oxford och University of Cambridge.

I ämnesområdet ”Medicine” finns Karolinska Institutet på delad 5:e plats i världen och 3:e plats i Europa. När det gäller ”Pharmacy and Pharmacology” hamnar Karolinska Institutet på delad 13:e plats med King's College London globalt och 6:a i Europa.

QS har inte med Karolinska Institutet i den övergripande universitetsrankingen, som bara inkluderar flerfakultetsuniversitet.

Läs mer om QS rankningar på Topuniversities hemsida

Mer än rankning

Karolinska Institutet är ett högrankat universitet, men det är viktigt att känna till att rankningsmetoderna inte är fullständiga, varierar och kan leda till inkonsekventa resultat. Rankningar bör därför värderas som en faktor bland andra när man bedömer och jämför universitet.

Läs mer om vad våra nuvarande studenter har att säga eller varför du borde välja att utbilda dig vid Karolinska Institutet: